Втори модул на задочна форма на обучение – 12г

23.11.19 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
30.11.19 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
04.12.19 г.1 БЕЛ2 БЕЛ3 БЕЛ4 БЕЛ5 БЕЛ6 БЕЛ 
07.12.19 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
11.12.19 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
14.12.19 г.1 БЕЛ2 БЕЛ3 БЕЛ4 БЕЛ5 БЕЛ6 БЕЛ7 БЕЛ
18.12.19 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
08.01.20 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
11.01.20 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
15.01.20 г.1 БЕЛ2 БЕЛ3 БЕЛ4 БЕЛ5 БЕЛ6 БЕЛ 
18.01.20 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
22.01.20 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
25.01.20 г.1 БЕЛ2 БЕЛ3 БЕЛ4 БЕЛ5 БЕЛ6 БЕЛ7 БЕЛ
29.01.20 г.1 Руски език2 Руски език3 Руски език4 География5 География6 География 
01.02.20 г.1 БЕЛ2 БЕЛ3 БЕЛ4 БЕЛ5 БЕЛ6 БЕЛ7 БЕЛ
08.02.20 г.1 БЕЛ2 БЕЛ3 БЕЛ4 БЕЛ5 БЕЛ6 БЕЛ7 БЕЛ