Втори модул на задочна форма на обучение – 11в

23.11.19 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗП4 Руски език5 Руски език  
30.11.19 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗП4 Руски език5 Руски език  
04.12.19 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Философия   
07.12.19 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗП4 Руски език5 Руски език  
11.12.19 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗП4 Руски език5 Руски език  
14.12.19 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Философия   
18.12.19 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗП4 Руски език5 Руски език  
08.01.20 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗП4 Руски език5 Руски език  
11.01.20 г.1 География ЗП2 География ЗП3 География ЗИП4 Руски език5 Руски език  
15.01.20 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Философия   
18.01.20 г.1 География ЗИП2 География ЗИП3 География ЗИП4 Руски език5 Руски език  
22.01.20 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Философия5 Философия  
25.01.20 г.1 География ЗИП2 География ЗИП3 География ЗИП4 Руски език5 Руски език  
29.01.20 г.1 География ЗИП2 География ЗИП3 География ЗИП4 Руски език5 Руски език  
01.02.20 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 География ЗИП5 География ЗИП6 География ЗИП7 География ЗИП
08.02.20 г.1 География ЗИП2 География ЗИП3 География ЗИП4 География ЗИП5 География ЗИП6 География ЗИП