График на консултации

График на   консултации на учителите от ІV СВГ  за втори учебен срок на учебната 2019/2020 година

Предмет Преподавател Ден от седмицата/час
  Ал. Николова 7, 8 и 9 клас  Понеделник 16.30 ч.
Български език и литература Ев. Киранова 10 и 11 клас Четвъртък 16.30 ч.
Петък  12.30 ч.
  Р. Шопова 12 клас Вторник 16.30 ч.
Петък 16.30 ч.
Английски  език З. Ждракова Четвъртък 16.30ч.
Петък 13.30ч.
Руски език Ал. Николова Четвъртък 16.30 ч.
Математика З. Гeнин Вторник 16.30 ч.
Петък 16.30 ч.
Информационни технологии Ив. Хаджиева Четвъртък 16.30 ч.
История и цивилизация В. Фуклев Вторник 16.30 ч.
География и икономика
Технологии и предприемачество
М. Стоев Вторник 16.30 ч.
Философия Н. Гинев Петък  12.30 ч.
Биология и здравно образование Д. Грозев Понеделник 13.00 ч.
Физика и астрономия/ Химия и опазване на околната среда П. Генова Понеделник 16.30 ч.
Петък  12.30 ч.