График на консултации

График

на консултации на учителите за първи учебен срок

през учебната 2020/2021 година

Предмет Преподавател Клас Ден от седмицата/час
Български език и литература Цв. Влайкова 8 а Вторник               16:30
Български език и литература Цв. Влайкова 9 б Вторник               16:00
Български език и литература Р. Шопова 11 а Понеделник         13:40
Български език и литература Р. Шопова 11 в Вторник               16:30
Български език и литература Ал. Николова 12 а Четвъртък            12:15
Български език и литература Ал. Николова 12 б Петък                   16:00
Английски език Зл. Ждракова 9 б Петък                   16:00
Английски език Зл. Ждракова 12 а Понеделник         13:00
Математика З. Генин 10 б Четвъртък            16:00
Информационни технологии З. Генин 10 а Понеделник         13:00
История и цивилизации М. Попов 10 б Вторник               16:00
История и цивилизации В. Фуклев 11 б Четвъртък            16:30
География и икономика М. Стоев 11 в Петък                   16:30
Философия А. Иванов 9 а Четвъртък            16:30
Философия Н. Гинев 11 б Понеделник         16:30
Биология и здравно образование М. Катева 10 а Вторник               13:40
Физика и астрономия П. Генова 10 б Четвъртък            16:30
Химия и опазване на околната среда П. Генова 9 а Вторник               13:00