График на консултации

График

на консултации на учителите за втори учебен срок

през учебната 2020/2021 година

Предмет Преподавател Клас Ден от седмицата/час
Български език и литература Цв. Влайкова 8 а Понеделник 16:30
Български език и литература Цв. Влайкова 9 б Понеделник 16:00
Български език и литература Р. Шопова 11 а Вторник 13:45
Български език и литература Р. Шопова 11 в Понеделник 16:30
Български език и литература Ал. Николова 12 а Петък 12:15
Български език и литература Ал. Николова 12 б Четвъртък 16:00
Английски език Зл. Ждракова 9 б Четвъртък 16:00
Английски език Зл. Ждракова 12 а Вторник 13:00
Математика З. Генин 10 б Петък 16:00
Информационни технологии З. Генин 10 а Вторник 13:00
История и цивилизации М. Попов 10 б Понеделник 16:00
История и цивилизации В. Фуклев 11 б Петък 16:30
География и икономика М. Стоев 11 в Четвъртък 16:30
Философия А. Иванов 9 а Петък 16:30
Философия Н. Гинев 11 б Вторник 16:30
Биология и здравно образование М. Катева 10 а Понеделник 13:45
Физика и астрономия П. Генова 10 б Вторник 16:30
Химия и опазване на околната среда П. Генова 9 а Понеделник 13:45