График на консултации

График на консултации на учителите от ІV СВГ  за първи учебен срок на учебната 2019/2020 година

Предмет Преподавател Ден от седмицата/час
Български език и литература Ал. Николова за 7, 8, 9 клас Четвъртък 16.30 ч.
Български език и литература Ев. Киранова за 10, 11 клас Четвъртък 13.00 ч.
Петък 16.30 ч.
Български език и литература Р.  Шопова за 12 клас Четвъртък 16.30 ч.
Вторник 16.30 ч.
Английски  език Зл. Ждракова   Вторник 16.30 ч.
Четвъртък 13.30 ч.
Руски език Ал. Николова Петък 16.30 ч.
Математика Здр. Генин Вторник 16.30 ч.
Четвъртък 16.30 ч.
Информационни технологии Ив.  Хаджиева Четвъртък 13.00 ч.
История и цивилизация В. Фуклев Четвъртък  16.30 ч.
География и икономика
Технологии и предприемачество
М. Стоев Четвъртък 16.30 ч.
Философия / Свят и личност Н.  Гинев Четвъртък 13.00 ч.
Биология и здравно образование Д. Грозев Петък 12.15 ч.
Физика и астрономия П.  Генова Вторник 16.30 ч.
Химия и опазване на околната  среда П.  Генова Четвъртък  13.00 ч.