График на учебното време за учебната 2019/2020 година

Първи учебен срок:

16.09.2019 г. до 04.02.2020 г.за учениците от VIII до  XII клас /18 учебни седмици/

Втори учебен срок:

Начало на втори учебен срок – 06.02.2020 година за учениците от VIII до XII клас

06.02.2020 г. до 14.05.2020 година за учениците от XII клас /13 учебни седмици/

06.02.2020 г. до 30.06.2020 година за учениците от VIII до XI клас /18 учебни седмици/

Ваканции:

Есенна                                      01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.            

Коледна                                   21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.

Междусрочна                          05.02.2020 г.

Пролетна за VIII – XI клас    11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

Пролетна за XII клас  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

Неучебни дни:

20.05.2020 г.  – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. –  Втори ДЗИ