13/03/2019

ДНЕВНО    РАЗПИСАНИЕ
за учебната 2020/2021 година

  • Обучението в училище се осъществява във вечерна форма на обучение в двусменен режим на работа
  • Училището е отворено в работни дни от 7.00 до 22.00 часа
  • Учебните занятия за вечерна форма на обучение започват в 8.00 часа за   I смяна и в 17.30 часа за II  смяна в понеделник, вторник, четвъртък и петък

І. Разписание на часовете за І смяна за учениците от вечерна

форма на обучение  VІІІ до ХІІ клас  :

  І  час 8:00  –  8:40 ч.
 ІІ час 8:50  –  9:30 ч.
ІІІ час 9:40  – 10:20 ч.
ІV час 10:35 – 11:15 ч.
V час         11:25 – 12:05 ч.
VІ час     12:15 – 12:55 ч.
VІI час     13:05 – 13:45 ч.

ІІ.Разписание на часовете за ІІ смяна за учениците от вечерна

форма на обучение от VІІІ до ХІІ клас:

 І час             17:30  –  18:10 ч.
 ІІ час             18:20  – 19:00 ч.
ІІІ час             19:05 – 19:45 ч.
ІV час             19:50 – 20:30 ч.
V час                     20:35 – 21:15 ч.
VІ час                 21:20 – 22:00 ч.

ДНЕВНО    РАЗПИСАНИЕ
за учениците от задочна форма на обучение

І.Разписание на учебните часовете  в сряда за учениците от ХІІ клас:

  І блок – 3 учебни часа             17:30  –  19:30ч.
 междучасие             19:30  –  19:45 ч.
ІІ блок – 3 учебни часа             19:45  –  21:45 ч.

ІІ.Разписание на учебните часовете  в събота за учениците от ХІІ клас:

  І блок – 3 учебни часа             8:00  –  10:00ч.
 междучасие             10:00  –  10:20 ч.
ІІ блок – 3 учебни часа             10:20  – 12:20 ч.