Консултации от 15.05

От 15 май 2020 година в училище се провеждат консултации по графика обявен на сайта на училището График