„Образование за утрешния ден“ – проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001

През учебната 2019/2020 година IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ участва в Проект „Образование за утрешния ден“ – Дейност 6 с обучение на група от 15 ученици с ръководител Иванка Николаева Хаджиева – на длъжност ръководител на направление ИКТ. Всички ученици завършиха успешно обучението от 70 учебни часа и получиха сертификати по ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности, съгласно европейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.

По проекта училището получи интерактивен дисплей за продължаване на обучението на учениците.

Информационна система ОУД: Към системата

Обща информация за проекта: Линк