Откриване на учебната година

Откриване на учебната година

За вечерна форма на обучение – 16.09.2018 г. :
Първа смяна – 9.00 часа
Втора смяна – 17.30 час

За задочна форма на обучение само за 11 и 12 клас – 02.10.2018 г. от 17.30 часа