10/03/2019

Директор:      Райна    И г н а т о в а

Зам. директор: Весела    П е т е в а – тел. 0885052545

Педагогически съветник: Мартина  М а р и н о в а – тел. 0882956416

Бълг. език и литература

     Росица   Ш о п о в а – тел. 0877084693
Албена    Н и к о л о в а – тел. 0877914733
     Евгения   К и р а н о в а – тел. 0877927254

Английски език

     Райна    И г н а т о в а
    Златка    Ж д р а к о в а – тел. 0877084432


Руски език

     Албена  Н и к о л о в а – тел. 0877914733

Математика

     Здравко   Г е н и н – тел. 0878922615

Информатика и информационни технологии

     Иванка  Х а д ж и е в а – тел. 0877084670
     Здравко  Г е н и н – тел. 0878922615

История и цивилизация

     Вергил     Ф у к л е в – тел. 0877927259
     Весела    П е т е в а – тел. 0885052545

География и икономика

     Михаил   С т о е в – тел. 0879572435

Технолoгии и предприемачество
Михаил   С т о е в – тел. 0879572435

Философия

     Никола   Г и н е в – тел. 0877085901

Свят и личност
     Никола   Г и н е в – тел. 0877085901
Вергил     Ф у к л е в – тел. 0877927259

Биология и здр. образование

     Димитър  Г р о з е в – тел. 0877084631

Физика и астрономия

     Петруна   Г е н о в а – тел. 0877083709

Химия и опазване на окол. среда

     Петруна  Г е н о в а – тел. 0877083709