10/03/2019

Директор:      Райна    И г н а т о в а -III ПКС

Зам. директор: Димитър  Г р о з е в тел: 0885052545

Педагогически съветник: Мартина  М а р и н о в а тел: 0882956416

Бълг. език и литература

     Росица   Ш о п о в а тел: 0876559608
Албена    Н и к о л о в а – V ПКС тел: 0876558979
     Цветелина В л а й к о в а тел: 0876559674

Английски език

     Райна    И г н а т о в а
    Златка    Ж д р а к о в а тел: 0876554387


Руски език

     Албена  Н и к о л о в а тел: 0876558979

Математика

     Марийка А т а н а с о в а

Информатика и информационни технологии

    Здравко  Г е н и н тел: 0876554369

История и цивилизация

     Вергил     Ф у к л е в тел: 0876554642
Мирослав П о п о в тел: 0876553294
     

География и икономика

     Михаил   С т о е в тел: 0876554631
Мирослав П о п о в тел: 0876553294

Технолoгии и предприемачество
Петруна   Г е н о в а тел: 0876450684
Здравко  Г е н и н тел: 0876554369

Философия

     Никола    Г и н е в тел: 0876554020
Ангел И в а н о в

Свят и личност
     Никола   Г и н е в тел: 0876554020
Вергил     Ф у к л е в тел: 0876554642

Биология и здр. образование

     Димитър  Г р о з е в тел: 0885052545
Милена К а т е в а тел: 0876514258

Физика и астрономия
Петруна  Г е н о в а тел: 0876450684
     

Химия и опазване на окол. среда

     Петруна  Г е н о в а тел: 0876450684