Поправителна сесия

График на поправителна септемврийска изпитна сесия учебната 2018/2019 година за ученици от всички форми на обучение

Предмет Дата на изпита
Български език и литература 05.09.2019 г. от 9.00 ч
Английски език   09.09.2019 г. от 9.00 ч
Руски език   09.09.2019 г. от 9.00 ч
Математика 04.09.2019 г. от 9.00 ч
Информационни технологии 04.09.2019 г. от 9.00 ч
История и цивилизация 02.09.2019 г. от 9.00 ч
География и икономика   03.09.2019 г. от 9.00 ч
Технологии и предприемачество 03.09.2019 г. от 9.00 ч
Етика,  Философия 10.09.2019 г. от 9.00 ч
Свят и личност 12.09.2019 г. от 9.00 ч
Биология и здр. образование 11.09.2019 г. от 9.00 ч
Физика и астрономия 12.09.2019 г. от 9.00 ч
Химия и опазване на ок. среда 12.09.2019 г. от 9.00 ч