Първи модул на задочна форма на обучение – 12г

02.10.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Свят и личност5 Свят и личност6 Свят и личност 
05.10.19 г.1 История2 История3 История4 История5 История6 История 
09.12.19 г.1 Свят и личност2 Свят и личност3 Свят и личност4 Англ. език5 Англ. език6 Англ. език 
12.10.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Англ. език5 Англ. език 6 Англ. език 
16.10.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Свят и личност5 Свят и личност6 Свят и личност 
19.10.19 г.1 История2 История3 История4 История5 История6 История 
23.10.19 г.1 Свят и личност2 Свят и личност3 Свят и личност4 Англ. език5 Англ. език6 Англ. език 
26.10.19 г.1 История2 История3 История4 История5 История6 История 
30.10.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Свят и личност5 Свят и личност6 Свят и личност 
06.11.19 г.1 Свят и личност2 Свят и личност3 Свят и личност4 Англ. език5 Англ. език6 Англ. език 
09.11.19 г.1 История2 История3 История4 История5 История6 История 
13.11.19 г.1 История2 История3 История4 История5 История6 История 
16.11.19 г.1 Свят и личност2 Свят и личност3 Свят и личност4 Свят и личност5 Свят и личност6 Свят и личност7 Свят и личност
20.11.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Англ. език5 Англ. език 6 Англ. език