Първи модул на задочна форма на обучение – 11в

02.10.19 г.1 Математика2 Математика3 Математика4 Англ. език5 Англ. език 6 Англ. език 
05.10.19 г.1 Математика2 Математика3 Математика4 Математика5 Математика6 Математика 
09.12.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Философия5 Философия6 Философия 
12.10.19 г.1 Математика2 Математика3 Математика4 Математика5 Математика6 Математика 
16.10.19 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Англ. език5 Англ. език 6 Англ. език 
19.10.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Англ. език5 Англ. език  
23.10.19 г.1 Англ. език2 Англ. език3 Англ. език4 Философия5 Философия6 Философия 
26.10.19 г.1 Математика2 Математика3 Математика4 Математика5 Математика6 Математика 
30.10.19 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Англ. език5 Англ. език 6 Англ. език 
06.11.19 г.1 Математика2 Математика3 Математика4 Философия5 Философия6 Философия 
09.11.19 г.1 Философия2 Философия3 Философия4 Философия5 Философия 
13.11.19 г.1 Математика2 Математика3 Математика4 Математика5 Математика6 Математика