Сесия: СФО

Изпитна сесия май/юни за ученици от самостоятелна форма на обучение учебна 2019/2020 година


Внимание:  ЗУЧ –
задължителни учебни часове и ИУЧ – избираеми учебни часове имат седми, осми, девети и десети клас.
ЗП – задължителна подготовка и ЗИП – задължителноизбираема подготовка имат единадесети и дванадесети клас.

ПРЕДМЕТ  ДАТА/ ЧАС 
Български език и литература     ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл. ЗП 11,12 кл. 27.05.20 г. 13.00 ч
Български език и литература    ИУЧ 7, 8, 9, 10 кл. ЗИП 11, 12 кл . 28.05.20 г. 13.00 ч
Английски език   ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл. ЗИП 11, 12 кл. 29.05.20 г. 13.00 ч
Английски език  ИУЧ  8, 9, 10 кл
История и цивилизация   ИУЧ 7 кл., ЗИП 11кл.
01.06.20 г. 13.00 ч
Руски език ЗИП 11 и 12 кл.
Технология и предприемачество  ЗУЧ  7, 8, 9 кл.
Математика  ИУЧ  10 кл.
02.06.20 г. 13.00 ч
Математика ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл . ЗП 11 кл.   03.06.20 г. 13.00 ч
Информационни технологии   ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл ЗП 11кл    ЗИП 12 кл 04.06.20 г. 13.00 ч
История и цивилизация ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл.  ЗП 11 кл.  ЗИП  12 кл.  05.06.20 г. 13.00 ч
География и икономика ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл.  ЗП 11 кл . ЗИП  12 кл .     08.06.20 г. 13.00 ч
Свят и личност ЗП 12 кл.
Физика и астрономия ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл.
География и икономика ЗИП 11 кл.
09.06.20 г. 13.00 ч
Химия и опазване на околната среда ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл.   ЗИП 11кл  12 кл. 10.06.20 г. 13.00 ч
Философия ЗУЧ  8, 9, 10 кл . ЗП 11кл.   ЗИП  12 кл. 11.06.20 г. 13.00 ч
Биология и здр. образование ЗУЧ 7, 8, 9, 10 кл.   ЗИП 11кл.  12 кл. 12.06.20 г. 13.00 ч
Философия ЗИП 11 кл. 15.06.20 г. 13.00 ч