Сесия 11 клас

Изпит по учебен предмет Дата, начален час
Руски език ЗИП 11.02.2020г. 17.30 часа 
Гегорафия и икономика  ЗП 13.02.2020г.  17.30 часа
Гегорафия и икономика ЗИП 17.02.2020г.  17.30 часа
Философия ЗИП 20.02.2020г.  17.30 часа