Сесия 11 клас

Предмет Дата на изпита
Български език и литература ЗП 27.04.2020 г. от 17.30 часа
Информационни технологии ЗП 08.05.2020 г. от 17.30 часа
История и цивилизация ЗП 05.05.2020 г. от 17.30 часа
Химия и опазване на околната среда ЗИП 30.04.2020 г. от 17.30 часа