Сесия 12 клас

Изпит по учебен предмет  Дата, начален час
Български език и литература ЗП 14.02.2020г. 17.30 часа
Руски език ЗИП 12.02.2020г. 17.30 часа
Гегорафия и икономика ЗИП 10.02.2020г. 17.30 часа