Сесия 12 клас

Предмет Дата на изпита
Български език и литература ЗИП 31.03.2020 г. от 17.30 часа
Информационни технологии ЗИП 27.03.2020 г. от 17.30 часа