Трети модул на задочна форма на обучение – 11в

15.02.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
19.02.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
22.02.20 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История
26.02.20 г. 1 Химия 2 Химия 3 Химия 4 Химия 5 Химия  
29.02.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
04.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
07.03.20 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История
11.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
14.03.20 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История
18.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
21.03.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн.  
25.03.20 г. 1 Химия 2 Химия 3 Химия 4 Химия 5 Химия 6 Химия
28.03.20 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История
01.04.20 г. 1 Химия 2 Химия 3 Химия 4 Химия 5 Химия 6 Химия
04.04.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн.  
08.04.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
22.04.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 Химия 5 Химия 6 Химия
25.04.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн.  
29.04.20 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История