Трети модул на задочна форма на обучение – 12г

15.02.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
19.02.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ  
22.02.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн. 6 Инф. техн.
26.02.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ  
29.02.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн. 6 Инф. техн.
04.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
07.03.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн. 6 Инф. техн.
11.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
14.03.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн. 6 Инф. техн.
18.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ
21.03.20 г. 1 Инф. техн. 2 Инф. техн. 3 Инф. техн. 4 Инф. техн. 5 Инф. техн. 6 Инф. техн.
25.03.20 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ