Четвътри модул на задочна форма на обучение – 10в

08.05.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 Англ. език 5 Англ. език 6 Англ. език  
11.05.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 История 5 История 6 История 7 История
15.05.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ  
18.05.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 Англ. език 6 Англ. език 7 Англ. език
22.05.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 Англ. език 5 Англ. език 6 Англ. език  
29.05.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История  
01.06.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 История 5 История 6 История  
05.06.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 Англ. език 5 Англ. език 6 Англ. език  
08.06.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ  
12.06.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История  
15.06.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История 7 История
19.06.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Авгл. език 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ