Четвътри модул на задочна форма на обучение – 11в

08.05.19 г. 1 Математика 2 Математика 3 Математика 4 Математика 5 Математика 6 Математика
11.05.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 Математика 5 Математика 6 Математика
15.05.19 г. 1 Математика 2 Математика 3 Математика 4 География 5 География 6 География
18.05.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 Математика 5 Математика 6 Математика
22.05.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География  
29.05.19 г. 1 Математика 2 Математика 3 Математика 4 Математика 5 Математика 6 Математика
01.06.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 География 5 География 6 География
05.06.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История 6 История
08.06.19 г. 1 Математика 2 Математика 3 Математика 1 История 2 История 3 История
12.06.19 г. 1 Математика 2 Математика 3 Математика 4 Математика 5 Математика 6 Математика
15.06.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География 6 География
19.06.19 г. 1 История 2 История 3 История 4 История 5 История