Четвътри модул на задочна форма на обучение – 12г

20.03.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ  
23.03.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ  
27.03.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География 6 География  
30.03.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География 6 География 7 География
01.04.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География 6 География  
03.04.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ   
13.04.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ    
17.04.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География 6 География  
20.04.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 География 5 География 6 География 7 География  
24.04.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ  
04.05.19 г. 1 География 2 География 3 География 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ 7 БЕЛ
08.05.19 г. 1 БЕЛ 2 БЕЛ 3 БЕЛ 4 БЕЛ 5 БЕЛ 6 БЕЛ