Четвътри модул на задочна форма на обучение – 9б

08.05.19 г. 1 Философия 2 Философия 3 Философия 4 Философия 5 Философия  
11.05.19 г. 1 Философия 2 Философия 3 Философия 4 Англ. език 5 Англ. език 6 Англ. език
15.05.19 г.
1 Химия 2 Химия 3 Химия 4 Химия 5 Химия  
18.05.19 г. 1 Философия 2 Философия 3 Философия 4 Философия 5 Философия 6 Философия
22.05.19 г. 1 Химия 2 Химия 3 Химия 4 Химия 5 Химия  
29.05.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 Англ. език 5 Англ. език  
01.06.19 г. 1 Философия 2 Философия 3 Философия 4 Англ. език 5 Англ. език 6 Англ. език
05.06.19 г. 1 Химия 2 Химия 3 Химия 4 Химия 5 Химия  
08.06.19 г. 1 Философия 2 Философия 3 Философия 4 Авгл. език 5 Авгл. език 6 Авгл. език
12.06.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 Англ. език 5 Англ. език 6 Англ. език
15.06.19 г. 1 Англ. език 2 Англ. език 3 Англ. език 4 Англ. език 5 Авгл. език