10 клас: Информационни технологии ЗУЧ

 1. Оценяване на валидността и надеждността на информацията
 2. Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничево
 3. Алгоритъм
 4. Създаване на циркулярно писмо
 5. Създаване на визитна картичка
 6. Формуляри
 7. Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии
 8. Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда
 9. Макрос
 10. Анализ и обработка на данни с програмата MS Excel
 11. Въздействие и използване на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда
 12. Въздействие и използване на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда