10 клас

  час Ха клас  понеделник Ха клас вторник Ха клас четвъртък Ха клас петък
1 Философия ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ География и икономика ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
2 Философия ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ География и икономика ЗУЧ Български език и литература ИУЧ
3 Биология и здравно образование ЗУЧ Информационни технологии ЗУЧ Математика ЗУЧ Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ
4 Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Математика ЗУЧ Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ
5 История и цивилизации ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ Английски език ЗУЧ
6   Час на класа История и цивилизации ЗУЧ Английски език ЗУЧ
7     География и икономика ЗУЧ Английски език ИУЧ

час Хб клас понеделник Хб клас вторник Хб клас четвъртък Хб клас петък
1 Информационни технологии ЗУЧ Философия ЗУЧ Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ Математика ЗУЧ
2 Физика и астрономия ЗУЧ Философия ЗУЧ Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ Математика ЗУЧ
3 Физика и астрономия ЗУЧ Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ
4 Английски език ЗУЧ Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ИУЧ История и цивилизации ЗУЧ
5 Български език и литература ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ Английски език ЗУЧ География и икономика ЗУЧ
6 Български език и литература ЗУЧ География и икономика ЗУЧ Английски език ИУЧ География и икономика ЗУЧ
7   Час на класа