10 клас

час Х а клас Понеделник Х а клас вторник Х а клас четвъртък Х а клас петък
1 Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ   Английски език ЗУЧ   Физика и астрономия ЗУЧ
2 Химия и опазване на околната среда ЗУЧ   Български език и литература ЗУЧ   Английски език ЗУЧ   Физика и астрономия ЗУЧ
3 Биология и здравно образование ЗУЧ Математика ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ   Български език и литература ЗУЧ
4 География и икономика ЗУЧ   Математика ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ   Български език и литература ИУЧ
5 География и икономика ЗУЧ   Философия ЗУЧ Английски език ИУЧ   Химия и опазване на околната среда ЗУЧ
6 Истoрия и цивилизации ЗУЧ   Философия ЗУЧ    Математика ИУЧ  
7 География и икономика ЗУЧ   Час на класа    

час Х б клас Понеделник Х б клас вторник Х б клас четвъртък Х б клас петък
1 Български език и литература ЗУЧ   Биология и здравно образование ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ   Истoрия и цивилизация ЗУЧ
2 Български език и литература ЗУЧ   Химия и опазване на околната среда ЗУЧ   Физика и астрономия ЗУЧ   Истoрия и цивилизация ЗУЧ
3 Математика ЗУЧ   Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ   Английски език ЗУЧ
4 Математика ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ   Български език и литература ИУЧ   Английски език ЗУЧ
5 Философия ЗУЧ География и икономика ЗУЧ   Математика ЗУЧ  Английски език ИУЧ
6 Философия ЗУЧ География и икономика ЗУЧ   География и икономика ЗУЧ  
7 /0 Час на класа   Химия и опазване на околната среда ЗУЧ