10 клас

  час Ха клас  понеделник Ха клас вторник Ха клас четвъртък Ха клас петък
1 Български език и литература ЗП Математика ЗП Руски език ЗП Биология и здравно образование ЗП
2 Български език и литература ЗИП Математика ЗП Руски език ЗП   Биология и здравно образование ЗИП
3 История и цивилизация ЗП Философия ЗП История и цивилизация ЗП География и икономика ЗП
4 Английски език ЗП Химия и опазване  на околната   среда ЗП Български език и литература ЗП Физика и астрономия ЗП
5 Английски език  ЗП Информационни технологии ЗП Български език и литература ЗП Физика и астрономия ЗП
6 Английски език ЗИП Етика и право ЗП Български език и литература ЗИП  
7   Етика и право ЗП Час на класа  

час Хб клас понеделник Хб клас вторник Хб клас четвъртък Хб клас петък
1 Физика и астрономия ЗП Български език и литература ЗП Химия и опазване  на околната   среда ЗП Етика и право ЗП
2 Физика и астрономия ЗП Български език и литература ЗИП Английски език ЗП Етика и право ЗП
3 Математика ЗП Руски език ЗП   Биология и здравно образование ЗП Информационни технологии ЗП
4 Математика ЗП Руски език ЗП   Биология и здравно образование ЗИП Български език и литература ЗП
5 География и икономика ЗП История и цивилизация ЗП Английски език  ЗП Български език и литература ЗП
6 Философия ЗП История и цивилизацияЗП Английски език ЗИП Български език и литература ЗИП
7   Час на класа