11 клас: Философия ЗИП

1. Тема: Проблемът за битието

Античност

1.1 Битието – стихията.Талес.Милетска школа

1.2 Огънят – логос.Хераклит

1.3 Битието – число.Питагор

1.4 Битието мисъл.Парменид.Елеати

1.5 Идеите и нещата.Платон

1.6 Форма и материя.Телеологията.Аристотел

Средновековие. Схоластическа философия

1.7 Битието на Бога.Св.Тома Аквински

Ренесанс

1.8 Ученото незнание.Н.Кузански

Ново време

1.9 Човешкото битие.Облогът.Паскал

1.10 Субстанция и атрибути.Спиноза

2. Тема: Диалогът на познанието – основни теории за истинност

Рационализъм

2.1 Разумът.Рене Декарт

Емпиризъм

2.2 Опитът.Джон Лок

Немски идеализъм

2.3 Разумната самостоятелност като идеал на Просвещението.Имануел Кант

2.4 Философската система.Диалектика.Г.Ф.Хегел

3. Тема:Смисъл на историята

3.1 Основни философски схващания за историческото развитие

3.2 Събития и интерпретации.Робин Колингууд

3.3 Има ли край историята – действителност или утопия?Бердяев,Фукуяма

4.Тема:Смисълът на живота

4.1 Историческо развитие на възгледите за жизнения смисъл