11 клас


час
ХІа клас  понеделник ХІа клас вторник ХІа клас четвъртък ХІа клас петък
1 История и цивилизация ЗП Български език и литература ЗП История и цивилизация ЗП География и икономика ЗП
2 Информационни технологии ЗП Български език и литература ЗИП История и цивилизация ЗИП География и икономика ЗИП
3 Биология и здравно образование ЗИП Математика ЗП Философия ЗИП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП
4 Руски език ЗИП Математика ЗП Английски език ЗИП Български език и литература ЗП
5 Руски език ЗИП   Философия ЗП Английски език ЗИП Български език и литература ЗП
6 Час на класа     Български език и литература ЗИП
         

час ХІб клас понеделник ХІб клас вторник ХІб клас четвъртък ХІб клас петък
1 Математика ЗП География и икономика ЗП Биология и здравно образование ЗИП Английски език ЗИП
2 Математика ЗП География и икономика ЗИП Български език и литература ЗП Английски език ЗИП
3 Български език и литература ЗП Информационни технологии ЗП Български език и литература ЗП Философия ЗП
4 Български език и литература ЗИП История и цивилизация ЗП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП Философия ЗИП
5 Български език и литература ЗИП Руски език ЗИП   Час на класа История и цивилизация ЗП
6   Руски език ЗИП   История и цивилизация ЗИП