11 клас


час
ХІа клас  понеделник ХІа клас вторник ХІа клас четвъртък ХІа клас петък
1 История и цивилизация ЗП Български език и литература ЗП Математика ЗП Английски език ЗИП
2 История и цивилизация ЗП Български език и литература ЗП Математика ЗП Английски език ЗИП
3 Философия ЗП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП География и икономика ЗП Български език и литература ЗП
4 Философия ЗИП Информационни технологии ЗП География и икономика ЗИП Български език и литература ЗИП
5 Биология и здравно образование ЗИП Руски език ЗИП   Български език и литература ЗИП
6 Биология и здравно образование ЗИП Руски език ЗИП     Час на класа

час ХІб клас понеделник ХІб клас вторник ХІб клас четвъртък ХІб клас петък
1 Химия и опазване  на околната   среда ЗИП История и цивилизация ЗП Български език и литература ЗП География и икономика ЗП
2 Български език и литература ЗП История и цивилизация ЗП Български език и литература ЗИП География и икономика ЗИП
3 Български език и литература ЗП Философия ЗП Английски език ЗИП Биология и здравно образование ЗИП
4 Информационни технологии ЗП Философия ЗИП Английски език ЗИП Биология и здравно образование ЗИП
5 Руски език ЗИП   Математика ЗП Български език и литература ЗИП Час на класа
6 Руски език ЗИП Математика ЗП