11 клас

час ХI а клас Понеделник ХI а клас вторник ХI а клас сряда ХI а клас четвъртък ХI а клас петък
1 Философия:
История на идеите ЗМ
Истoрия и цивилизации: Култура и духовност ЗМ   Английски език ЗУЧ Математика ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
2 Философия:
История на идеите ЗМ
Истoрия и цивилизации: Човек и общество ЗМ   Английски език ЗУЧ   Математика ЗУЧ   Български език и литература ЗМ Диалогични прочити
3 Философия:
Култура на мисленето ЗМ
География и икономика Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие ЗМ   Философия:
Социална психология ЗМ
Истoрия и цивилизации: Власт и институции ЗМ   Български език и литература ЗМ Критическо четене
4 Български език и литература ЗУЧ География и икономика Геополитическа и обществена култура ЗМ   Философия:
Философска антропология ИМ
Истoрия и цивилизации: Власт и институции ЗМ   Български език и литература ИМ Езикът и обществото. Развой. Тенденции
5 Български език и литература ЗУЧ География и икономика Съвременно икономическо развитие ЗМ   Гражданско образование Истoрия и цивилизации: Култура и духовност през вековете ИМ География и икономика ЗМ   Европа, Азия и България ЗМ
6 Български език и литература ЗМ Езикът и обществото        География и икономика :  Страни в Европа през източници на географска и икономическа информация ИМ
7 Български език и литература ЗМ Езикови употреби         Час на класа

час ХI б клас Понеделник ХI б клас вторник ХI б клас сряда ХI б клас четвъртък ХI б клас петък
1 Истoрия и цивилизации: Власт и институции ЗМ Философия:
История на идеите ЗМ
  География и икономика Съвременно икономическо развитие ЗМ Български език и литература ЗУЧ Английски език ЗУЧ
2 Истoрия и цивилизации: Култура и духовност ЗМ Философия:
История на идеите ЗМ
  География и икономика Европа, Азия и България ЗМ Български език и литература ЗУЧ   Английски език ЗУЧ
3 География и икономика Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие ЗМ Български език и литература ЗУЧ   Български език и литература ЗМ Диалогични прочити Български език и литература ИМ Езикът и обществото. Развой. Тенденции   Философия:
Философска антропология ИМ
4 География и икономика Геополитическа и обществена култура ЗМ Български език и литература ЗМ Езикът и обществото   Български език и литература ЗМ Критическо четене Философия ЗМ Социална психология   Гражданско образование
5 Математика ЗУЧ Български език и литература ЗМ Езикови употреби     География и икономика Страни в Европа през източници на географска и икономическа информация ИМ   Истoрия и цивилизации: ЗМ Човек и общество ЗМ
6 Математика ЗУЧ Философия:
Култура на мисленето ЗМ
Час на класа   Истoрия и цивилизации: Култура и духовност  през вековете ИМ
7 /0 Истoрия и цивилизации: Власт и институции ЗМ        


час
ХI в клас Понеделник ХI в клас вторник ХI в клас сряда ХI в клас четвъртък ХI в клас петък
1 Английски език ЗУЧ   Български език и литература ЗМ Езикът и обществото Български език и литература ЗУЧ География и икономика ЗМ3   Съвременно икономическо развитие Математика ЗУЧ
2 Английски език ЗУЧ   Български език и литература ЗМ Езикови употреби   Български език и литература ЗУЧ    География и икономика ЗМ4   Европа, Азия и България Математика ЗУЧ
3 Български език и литература ЗУЧ   Философия:
История на идеите ЗМ
География и икономика ЗМ1   Природоресурсен потенциал. Устойчиво развитие Философия:
Култура на мисленето ЗМ
Истoрия и цивилизации: Човек и общество ЗМ
4 Истoрия и цивилизации: Власт и институции ЗМ Философия:
История на идеите ЗМ
 География и икономика ЗМ2   Геополитическа и обществена култура   Български език и литература ЗМ Диалогични прочити Истoрия и цивилизации: Култура и духовност  през вековете ИМ
5 Истoрия и цивилизации: Власт и институции ЗМ Български език и литература ИМ Езикът и обществото. Развой. Тенденции       Български език и литература ЗМ Критическо четене Философия: Философска антропология ИМ
6 Истoрия и цивилизации: Култура и духовност ЗМ Час на класа   География и икономика ИМ   Страни в Европа през източници на географска и икономическа информация Гражданско образование
7/0         Философия ЗМ Социална психология