12 клас: Български език и литература ЗП

Христо Смирненски
Стихосбирката „Да бъде ден!“
Цикълът „Зимни вечери“

Гео Милев
Поемата „Септември“

Атанас Далчев
Лирика: „Болница“, „Хижите“, „Вратите“, „Коли“, „Стаята“, „Старите моми“, „Прозорец“, „Книгите“, „Съдба“, „Повест“, „Дяволско“, „Метафизически сонет“, „Молитва“, „Любов“, „Нощ“, „Носачи на реклама“, „Камък“, „Ангелът на Шартър“ и др.

Елисавета Багряна
поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка“, „Вечната“;

Йордан Йовков
Разкази „Те победиха“, „Белият ескадрон“, „Край Места“, „Белите рози“
Повестта „Земляци”
Из сборника „Песента на колелетата“: „Песента на колелетата“, „Последна радост“ и др.
Из сборника „Старопланински легенди“: „Шибил“, „Божура“, „Индже“, „Юнашки глави“, „През чумавото“ и др.
Из сборника „Вечери в Антимовския хан“: цикълът „Вечери в Антимовския хан“, „По жицата“, „Албена“, „Другоселец“ и др.
Из сборника „Женско сърце“: „Серафим“, „Вълкадин говори с Бога“ и др.

Никола Вапцаров
Стихосбирката „Моторни песни“
Лирика: „Ще строим завод“, „Не бойте се, деца“, „История“, „Кино“, „Рибарски живот“, „Ботев“, „Епоха“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока“ и др.

Димитър Димов
Романът „Тютюн“

Димитър Талев
Романът „Железният светилник“