12 клас: Информационни технологии ЗИП

 1. Въведение в WEB дизайна. Основни понятия.
 2. Структура на страницата. Основни елементи.
 3. Атрибути.
 4. Заглавия и параграфи.
 5. Хипервръзки.
 6. Изображения.
 7. Списъци.
 8. Таблици.
 9. Стилове.
 10. Каскадни стилови таблици (CSS)
 11. Оформление на шрифт и текст
 12. Блокови и инлайн елементи.
 13. Селектори ID и Class.