12 клас

час ХІІа клас понеделник ХІІа клас вторник ХІІа клас четвъртък ХІІа клас петък
1 Английски език ЗИП Философия ЗИП Свят и личност ЗП Български език и литература ЗП
2 Английски език ЗИП Философия ЗИП Свят и личност ЗП Български език и литература ЗИП
3 Английски език ЗИП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП История и цивилизация ЗИП Български език и литература ЗИП
4 Биология и здравно образование ЗИП Български език и литература ЗП История и цивилизация ЗИП География и икономика ЗИП
5 Биология и здравно образование ЗИП Български език и литература ЗИП Информационни технологии ЗИП География и икономика ЗИП
6   Час на класа Информационни технологии ЗИП География и икономика ЗИП

час ХІІб клас понеделник ХІІб клас вторник ХІІб клас четвъртък ХІІб клас петък
1 Философия ЗИП Биология и здравно образование ЗИП Английски език ЗИП История и цивилизация ЗИП
2 Философия ЗИП Биология и здравно образование ЗИП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП История и цивилизация ЗИП
3 География и икономика ЗИП Английски език ЗИП Български език и литература ЗП Информационни технологии ЗИП
4 Български език и литература ЗП Английски език ЗИП Български език и литература ЗИП Информационни технологии ЗИП
5 Български език и литература ЗИП География и икономика ЗИП Български език и литература ЗИП Свят и личност ЗП
6   География и икономика ЗИП Час на класа Свят и личност ЗП
7        

час ХІІв клас понеделник ХІІв клас вторник ХІІв клас четвъртък ХІІв клас петък
1 Български език и литература ЗП Английски език ЗИП Български език и литература ЗИП Свят и личност ЗП
2 Български език и литература ЗП Английски език ЗИП Български език и литература ЗИП Свят и личност ЗП
3 Български език и литература ЗИП География и икономика ЗИП География и икономика ЗИП История и цивилизация ЗИП
4 Философия ЗИП География и икономика ЗИП Английски език ЗИП История и цивилизация ЗИП
5 Философия ЗИП Информационни технологии ЗИП Биология и здравно образование ЗИП История и цивилизация ЗИП
6 Час на класа Информационни технологии ЗИП Биология и здравно образование ЗИП  
7