12 клас

час ХІІа клас понеделник ХІІа клас вторник ХІІа клас четвъртък ХІІа клас петък
1 Биология и здравно образование ЗИП Руски език ЗИП Свят и личност ЗП Философия ЗИП
2 Биология и здравно образование ЗИП Руски език ЗИП Свят и личност ЗП Философия ЗИП
3 Български език и литература ЗП История и цивилизация ЗИП Български език и литература ЗИП Английски език ЗИП
4 Български език и литература ЗП История и цивилизация ЗИП Български език и литература ЗИП Английски език ЗИП
5 Български език и литература ЗИП Информационни технологии ЗИП География и икономика ЗИП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП
6 Час на класа Информационни технологии ЗИП География и икономика ЗИП  

час ХІІб клас понеделник ХІІб клас вторник ХІІб клас четвъртък ХІІб клас петък
1 Руски език ЗИП Български език и литература ЗП Философия ЗИП Български език и литература ЗИП
2 Руски език ЗИП Български език и литература ЗП Философия ЗИП Български език и литература ЗИП
3 История и цивилизация ЗИП Свят и личност ЗП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП География и икономика ЗИП
4 История и цивилизация ЗИП Свят и личност ЗП Информационни технологии ЗИП География и икономика ЗИП
5 Английски език ЗИП Български език и литература ЗИП Информационни технологии ЗИП Биология и здравно образование ЗИП
6 Английски език ЗИП   0/Час на класа Биология и здравно образование ЗИП

час ХІІв клас понеделник ХІІв клас вторник ХІІв клас четвъртък ХІІв клас петък
1 История и цивилизация ЗИП География и икономика ЗИП Английски език ЗИП Биология и здравно образование ЗИП
2 История и цивилизация ЗИП География и икономика ЗИП Английски език ЗИП Биология и здравно образование ЗИП
3 Руски език ЗИП Български език и литература ЗП Свят и личност ЗП Български език и литература ЗИП
4 Руски език ЗИП Български език и литература ЗП Свят и личност ЗП Български език и литература ЗИП
5 Информационни технологии ЗИП Философия ЗИП Химия и опазване  на околната   среда ЗИП Български език и литература ЗИП
6 Информационни технологии ЗИП Философия ЗИП   0/Час на класа