8 клас

час VIII а клас понеделник VIII а клас вторник VIII а клас четвъртък VIII а клас петък
1 Английски език ЗУЧ Математика ЗУЧ Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
2 Информационни технологии ЗУЧ Математика ЗУЧ Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
3 Английски език ЗУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Математика ЗУЧ
4 Технологии и преприемачество ЗУЧ География и икономика ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ИУЧ
5 Технологии и преприемачество ЗУЧ Английски език ЗУЧ Философия ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ
6 Физика и астрономия ЗУЧ Английски език ИУЧ Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ
7   Час на класа