8 клас

час VIII а клас понеделник VIII а клас вторник VIII а клас четвъртък VIII а клас петък
1 Информационни технологии ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ Технологии и преприемачество ЗУЧ
2 Английски език ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ География и икономика ЗУЧ
3 Английски език ЗУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
4 Английски език ИУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
5 Философия ЗУЧ Математика ЗУЧ Български език и литература ИУЧ Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ
6 Биология и здравно образование ЗУЧ Математика ЗУЧ Математика ЗУЧ Технологии и преприемачество ЗУЧ