9 клас: История и цивилизации ИУЧ

1.Демократичните режими ХХ в. – същност на демократичната система, правни и икономически параметри на демократичната система, либерализмът като част от съвременната демокрация и конституционния ред на европейската политическа традиция, българският преход към демокрацията.

2. Версайската система – последици от Първата св. война, криза на демокрацията и нова обществено-политическа структура, подем на национализма

3.Тоталитарни идеологии и режими – комунизъм и фашизъм-същност на идеологиите, представители-Мусолини, Хитлер, Ленин, Сталин и т.н., промени в икономиката, обществото и политиката на съответните страни-Италия, Германия, СССР, социалистическата система, причини за кризата на съответните режими и осъждането им от световното обществено мнение.

4. Втората световна война и новия световен ред – същност на Студената война, основни кризисни прояви, развитие на международните отношения 50-80те години, основни политически лидери

5.Европейски съюз – формиране, развитие и перспективи, основни възгледи за структурата на ЕС, специфика на разширяването му към Източна Европа, България и ЕС.