9 клас

час ІХ а клас понеделник ІХ а клас вторник ІХ а клас четвъртък   ІХ а клас петък
1 Технологии и преприемачество ЗУЧ Информационни технологии ЗУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
2 География и икономика ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ИУЧ
3 Философия ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ Български език и литература ИУЧ
4 Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ Биология и здравно образование ЗУЧ Технологии и преприемачество ЗУЧ История и цивилизации ИУЧ
5 Математика ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Технологии и преприемачество ЗУЧ Математика ЗУЧ
6 Математика ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ Английски език ИУЧ Математика ИУЧ
7   Час на класа