9 клас

час ІХ а клас понеделник ІХ а клас вторник ІХ а клас четвъртък ІХ а клас петък
1 Технологии и преприемачество ЗУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ
2 Технологии и преприемачество ЗУЧ Английски език ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ История и цивилизации ЗУЧ
3 Информационни технологии ЗУЧ Математика ЗУЧ Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
4 Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ Математика ЗУЧ Физика и астрономия ЗУЧ Математика ЗУЧ
5 Химия и опазване  на околната   среда ЗУЧ География и икономика ЗУЧ Биология и здравно образование ИУЧ Математика ИУЧ
6   Английски език ИУЧ Философия ЗУЧ Български език и литература ИУЧ
7   Час на класа Философия  ИУЧ