9 клас

час ІХ а клас Понеделник ІХ а клас вторник ІХ а клас четвъртък ІХ а клас петък
1 Английски език ИУЧ   Математика ЗУЧ   Технологии и предприемачество ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ
2 Биология и здравно образование ЗУЧ Математика ЗУЧ   Технологии и предприемачество ЗУЧ Български език и литература ИУЧ
3 Химия и опазване на околната среда ЗУЧ   География и икономика ЗУЧ   Английски език ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ
4 Физика и астрономия ЗУЧ   Български език и литература ЗУЧ   Английски език ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ
5 Философия ЗУЧ Български език и литература ЗУЧ   Математика ЗУЧ   Информационни технологии ЗУЧ
6   Математика ИУЧ   Математика ИУЧ    Български език и литература ИУЧ
7   Час на класа Технологии и предприемачество ЗУЧ  

час ІХ б клас Понеделник ІХ б клас вторник ІХ б клас четвъртък ІХ б клас петък
1 Математика ЗУЧ   Английски език ИУЧ   Български език и литература ЗУЧ   Технологии и предприемачество ЗУЧ
2 Математика ЗУЧ   Биология и здравно образование ЗУЧ Български език и литература ИУЧ   Технологии и предприемачество ЗУЧ
3 География и икономика ЗУЧ   Химия и опазване на околната среда ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ   Математика ЗУЧ
4 Български език и литература ЗУЧ   Физика и астрономия ЗУЧ   Истoрия и цивилизации ЗУЧ   Математика ИУЧ
5 Български език и литература ЗУЧ   Философия ЗУЧ Български език и литература ИУЧ   Английски език ЗУЧ
6 Математика ИУЧ   Информационни технологии ЗУЧ   Английски език ЗУЧ
7 /0 Час на класа     Технологии и предприемачество ЗУЧ