Откриване на учебната година

Откриване на учебната година За вечерна форма на обучение – 16.09.2018 г. : Първа смяна – 9.00 часа Втора смяна – 17.30 час За задочна форма на обучение само за 11 и 12 клас – 02.10.2018 г. от 17.30 часа