Откриване на учебната година

Откриване на учебната година За вечерна форма на обучение – 17.09.2018 г. : Първа смяна – 9.00 часа Втора смяна – 17.30 часа За задочна форма на обучение – 03.10.2018 г. : от 17.30 часа График на учебното време за 2017/2018 учебна година Ваканции Есенна ваканция – 01.11.18 г. – 04.11.18 г. вкл. Коледна ваканция Прочетете повече заОткриване на учебната година[…]