График на учебното време за учебната 2019/2020 година

Първи учебен срок: 16.09.2019 г. до 04.02.2020 г.за учениците от VIII до  XII клас /18 учебни седмици/ Втори учебен срок: Начало на втори учебен срок – 06.02.2020 година за учениците от VIII до XII клас 06.02.2020 г. до 14.05.2020 година за учениците от XII клас /13 учебни седмици/ 06.02.2020 г. до 30.06.2020 година за учениците Прочетете повече заГрафик на учебното време за учебната 2019/2020 година[…]

Откриване на учебната година

Откриване на учебната година За вечерна форма на обучение – 16.09.2018 г. : Първа смяна – 9.00 часа Втора смяна – 17.30 час За задочна форма на обучение само за 11 и 12 клас – 02.10.2018 г. от 17.30 часа