!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Бюджет

Бюджет


                                       Бюджет - 2017 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2017 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2017 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2017 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2018 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2018 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2018 година

                                       Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018 година