връзка

Уччилищен учебен план
2018/2019 г.


VІІІ клас
Задължителни учебни часове

Български език и литература
 4 ч
Английски език
 4 ч
Математика
 3 ч
Информационни технологии
 1 ч
История и цивилизации
 2 ч
География и икономика
 1 ч
Философия
 1 ч
Биология и здравно образование
 1,5 ч
Физика и астрономия
 1,5ч
Химия и опазване на околната среда
 1 ч
Технологии и предприемачество
 2 ч
Избираеми учебни часове 
Български език и литература
 1 ч
Английски език
 1 ч

ІХ клас
Задължителни учебни часове

>
Български език и литература
 3 ч
Английски език
 2 ч
Математика
 3 ч
Информационни технологии
 1 ч
История и цивилизации
 2 ч
География и икономика
 1 ч
Философия
 1 ч
Биология и здравно образование
 1 ч
Физика и астрономия
 1 ч
Химия и опазване на околната среда
 1,5ч
Технологии и предприемачество
 2,5 ч
IXa клас
Избираеми учебни часове
 
Български език и литература
 
Английски език
 1 ч
Математика
 1 ч
История и цивилизации
 1 ч
IXб задочен клас
Избираеми учебни часове
 
Български език и литература
 
Английски език
 
История и цивилизации
 

Х клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 3 ч
Английски език
 2 ч
Руски език
 2 ч
Математика
 2 ч
Информационни технологии
 1 ч
История и цивилизация
 2 ч
География и икономика
 1 ч
Етика и право
 1,5 ч
Философия
 0,5 ч
Биология и здравно образование
 1,5 ч
Физика и астрономия
  1,5 ч
Химия и опазване на околната среда
 1,5 ч
Xa и Xб клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 2 ч
Английски език
 1 ч
Биология и здравно образование
 1 ч
Xв задочен клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
География и икономика
 

ХІ клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 3 ч
Математика
 2 ч
Информационни технологии
 1 ч
История и цивилизация
 2 ч
География и икономика
 
Философия
 1 ч
XIа и XIб клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 2 ч
Английски език
 2 ч
Руски език
 2 ч
История и цивилизация
 1 ч
География и икономика
 1 ч
Философия
 1 ч
Биология и здравно образование
 1 ч
Химия и опазване на околната среда
 1 ч
XIв задочен клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
Английски език
 
Информационни технологии
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
Биология и здравно образование
 
Химия и опазване на околната среда
 

ХІІа, ХІІб, ХІІв, ХІІт клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 2 ч
Свят и личност
 2 ч
XIIа, XIIб клас
Задължителноизбираема подготовка

 
Български език и литература
 3 ч
Английски език
 3 ч
Информационни технологии
 2 ч
История и цивилизация
 2 ч
География и икономика
 3 ч
Философия
 
Биология и здравно образование
  2 ч
Химия и опазване на околната среда
 1 ч
XIIв клас
Задължителноизбираема подготовка

 
Български език и литература
 3 ч
Английски език
 3 ч
Информационни технологии
 2 ч
История и цивилизация
 3 ч
География и икономика
 3 ч
Философия
 2 ч
Биология и здравно образование
  2 ч
XIIг задочен клас
Задължителноизбираема подготовка

 
Български език и литература
 
Английски език
 
Руски език
 
Информационни технологии
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
Биология и здравно образование
 

4 ВЕЧЕРНА