връзка

Учебен план
2017/2018 г.


VІІІ клас
Задължителни учебни часове

Български език и литература
 
Английски език/
 
Математика
 
Информационни технологии
 
История и цивилизации
 
География и икономика
 1 ч
Философия
 1 ч
Биология и здравно образование
 1,5 ч
Физика и астрономия
 1,5ч
Химия и опазване на околната среда
 1 ч
Технологии и предприемачество
 2 ч
Избираеми учебни часове 
Български език и литература
 
Английски език
 

ІХ клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 
Английски език
 
Руски език
 
Математика
 
Информатиka
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Психология и логика
 1,5ч
Биология и здравно образование
 1,5ч
Физика и астрономия
 1,5ч
Химия и опазване на околната среда
 1,5ч
IXa клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
Английски език
 
IXб задочен клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 

Х клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 
Английски език
 
Руски език
 
Математика
 
Информационни технологии
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Етика и право
 1,5ч
Философия
 0,5ч
Биология и здравно образование
 1,5ч
Физика и астрономия
  1,5ч
Химия и опазване на околната среда
 1,5ч
Xa и Xб клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
Английски език
 
Биология и здравно образование
 1 ч
Xв задочен клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
География и икономика
 

ХІ клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 
Математика
 
Информационни технологии
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
XIа и XIб клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
Английски език
 
Информационни технологии
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
Биология и здравно образование
 2 ч
Химия и опазване на околната среда
 
XIв задочен клас
Задължителноизбираема подготовка
 
Български език и литература
 
Английски език
 
Руски език
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
Биология и здравно образование
 
Химия и опазване на околната среда
 

ХІІ клас
Задължителна подготовка

Български език и литература
 
Свят и личност
 
XIIа, XIIб и XIIв клас
Задължителноизбираема подготовка

 
Български език и литература
 
Английски език
 
Информационни технологии
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
Биология и здравно образование
 
XIIг задочен клас
Задължителноизбираема подготовка

 
Български език и литература
 
Английски език
 
Руски език
 
История и цивилизация
 
География и икономика
 
Философия
 
Биология и здравно образование
 
Химия и опазване на околната среда
 

4 ВЕЧЕРНА