връзка

Учебно-изпитни програми

Цял екран

УЧЕБНИЦИ

Учебно-изпитни програми:


Български език и литература        Английски език         Руски език       

Математика      Информатика и Информационни технологии             

История и цивилизация              География и икономика       

Психология и логика        Етика и право        Философия
Свят и личност

Биология и здр. образование        Физика и астрономия        Химия и опазване на околната среда

Материали по история        ЕС

Учебно-изпитните програми обхващат основните теми на учебното съдържание от учебниците,
одобрени от МОМН, за полагане на годишен изпит.

Годишните изпити са редовни изпити за годишна оценка - за задочна и самостоятелна форма на обучение
и поправителни - за всички форми на обучение - юлска и септемврийска сесия.
Годишните изпити са с продължителност - 2 астрономически часа за 7 и 8 клас,
3 астрономически часа - за 9, 10, 11 и 12 клас.
Годишните изпити са писмени и включват:
компонент със затворени въпроси с един верен отговор за проверка на знанията по понятия и факти от учебното съдържание,
компонент с отворени въпроси, свързани с уменията за приложение на знанията в конкретно зададени ситуации
и компонент въпрос, чийто отговор изисква съставянето на самостоятелен текст с основна цел да се установи способността на учениците да :
• формулират твърдения
• организират и структурират изложението си;
• привеждат аргументи в подкрепа на формулираните твърдения
По чужди езици освен писмен се провежда и устен изпит,
а по информатика и информационни технологии - изпълнение на практическа задача.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА8 КЛАС ЗП


Литература

1. Николай Лилиев – „Тихият пролетен дъжд”

2. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш в бащината къща”

3. Христо Смирненски – „Зимни вечери”

4. Светослав Минков – „Дамата с рентгеновите очи”

5. Елисавета багряна – „Потомка”

6. Никола вапцаров – „Песен за човека”

7. Емилиян Станев – „Крадецът на праскови”

8. Блага Димитрова – „Жена”

9. Николай Хайтов – „Дервишево семе”

10. Ивайло Петров – „Преди да се родя”

11. Валери Петров – Японски филм”

12. Павел Вежинов – „В един есенен ден по шисето”

13. Йордан Радичков – „Нежната спирала”

Български език

1. Нормите на съвременния български език

- пунктуационна норма

- лексикална норма

- граматическа норма

2. Функционални стилове на българския език

- разговорен стил

- научен стил

- официално-делови стил

- публицистичен стил

- художествен стил

Препоръчана литература

- Учебник по литература за 8 клас на изд.”Просвета” – Инна Пелева, Албена Хранова

- Учебник по български език за 8 клас на изд.”Просвета” – Милена Васева, Весела Михайлова

top


8 КЛАС ЗИП


Литература

Светът и човекът в съвременната българска литература

1. Николай Лилиев – „Кръгозори надвесени”

2. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш...” – търсеният пристан на родния дом

3. Христо Смирненски – „Зимни вечери” – безнадеждният свят на отхвърлените и онеправданите

4. Светослав Минков – „Дамата с рентгеновите очи” – разказ за фалша и материалното в човешкия живот

5. Героинята на Багряна в „Потомка” – грешна и невинна, вярна и свободна

6. Патриархалният свят в повестта „Преди да се родя” на Ивайло Петров

7. Човешкото и „нечовешкото” според разказа „В един есенен ден по шосето” - Вежинов

Български език

Езикът и общуване

1. Норми на българския книжовен език

2. Функционални стилове – стилово маркирани езикови средства.

Препоръчана литература

- Учебник по литература за 8 клас на изд.”Просвета” – Инна Пелева, Албена Хранова

- Учебник по български език за 8 клас на изд.”Просвета” – Милена Васева, Весела Михайлова


top


9 КЛАС ЗП


1.Устно и писмено слово на Античността

2.Старогръцка митология и епос /Омир - "Илиада"/

3.Антична лирика - Сафо, Есхил - "Прикованият Прометей", Софокъл - "Едип цар" и "Антигона"

4.Библията като културен феномен - Евангелие от Матей и Йоан

5.Старобългарска литература - "Пространно житие на Св. Кирил", К. Преславски - "Проглас към евангелието", "Азбучна молитва", Черноризец Храбър - "За буквите", Презвитер Козма - "Беседа против богомилите"

6."Ходене на Богородица по мъките"


ЗИП - 9 клас


1.Омир - "Одисея"

2.Антична лирика - автор по избор

3. Строгръцка комедия

4.Артуров цикъл

5.Гр. Цамблак - "Похвално слово за Евтимий"

6.Йоан Екзарх - "Шестоднев"


top


10 КЛАС ЗП


1.Ренесанс - идеология, Сервантес - "Дон Кихот", Шекспир - "Хамлет"

2.Класицизъм - Молиер - "Тартюф"

3.Прсвещение - Даниел Дефо - "Робинзон Крузо"

4.Романтизъм - Пушкин

5.Реализъм - Балзак - "Човешка комедия", "Дядо Горио"

6.Модернизъм

7.Българско Възраждане:
П. Хилендарски "История славянобългарска",
Добри Чинтулов,
П. Р. Славейков "Изворът на белоногата",
Л. Каравелов "Българи от старо време",
Д. Войников "Криворазбраната цивилизация"


ЗИП- 10 КЛАС


1.Данте Алигери - "Ад"

2.Кирило-методиевото дело в контекста на културното европейско развитие

3.П. Корней "Сид"

4.Гьоте "Фауст"

5.Ал. Дюма "Граф Монте Кристо"

6.А. П. Чехов - светът на "малкия човек"

7.С. Врачански - "Житие и страдание на грешния Софроний"


top


Програмата е по българска литература, изучавана в 11 и 12 клас и включва материал
за текущи, зрелостни и кандидатстудентски изпити


11 клас ЗП

Христо Ботев
Лирика: "Майце си", "Към брата си", "Борба", "Елегия", "Делба", "До моето първо либе", "На прощаване", "В механата", "Хайдути", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски" и др.
Публицистика: "Политическа зима", "Смешен плач".

Иван Вазов
Лирика: стихосбирката "Пряпорец и гусла" – "Новонагласената гусла", Де е България?"; стихосбирката "Тъгите на България" – "На България", "Векът", "Елате ни вижте!", "Отечество любезно, как хубаво си ти!", "Линее нашто поколенье", "Новото гробище над Сливница", "При Рилския манастир", "Българският език", "Двайсетий век", "Към природата"; цикъла "Епопея на забравените" – "Левски", "Кочо", "Паисий", "Караджата", "Опълченците на Шипка" и др.
Разкази: "Дядо Йоцо гледа", "Тъмен герой", "Пейзаж", "Кандидат за хамама", "Хаджи Ахил" и др.
Романът "Под игото".
Повестта "Чичовци".

Алеко Константинов
Файлетони: "По изборите в Свищов", "Страст", "Сеятели на рабски чувства", "Разни хора, разни идеали".
Книгата "Бай Ганю".

Пенчо Славейков
От сборника "Епически песни": "Олаф ван Гелдерн", "Луд гидия", "Поет", "Ралица", "Бойко", "Микеланджело", "Cis moll", "Сърце на сърцата", "Чумави", "Неразделни", "Пред Острова на блажените"
От цикъла "Сън за щастие": "Ни лъх не дъхва над полени", "Во стаичката пръска аромат", "Спи езерото", "На гроба ми изникна щат цветя", "Плакала е горчиво нощта", "Богоугодник сред гората", "Самотен гроб в самотен кът"
От антологията "На Острова на блажените": "Иво Доля", "Псалом на поета", "Баща ми в мен", "Сто двадесет души", "Епиталамии", "Може би моя" и др.

Пейо Яворов
Лирика: "Калиопа", "На нивата", "Градушка", "Арменци", "Заточеници", "Хайдушки песни", "Нощ", "Стон", "Две хубави очи", "Ще бъдеш в бяло", "Песен на песента ми", "Сенки", "Песента на човека", "Маска", "Към върха", "Две души", "Една дума", "Аз страдам", "Проклятие", "Не си виновна ти", "Чудовище", "Демон", "Смъртта", "Родина", "В часа на синята мъгла" и др.

Елин Пелин
Разкази: "Напаст божия", "Ветрената мелница", "Мечтатели", "Косачи", "Андрешко", "Задушница", "Спасова могила", "На оня свят", "Край воденицата", "Престъпление", "Син", "Кал" и др.
Разкази: "Под манастирската лоза": "Отец Сисой", "Очите на свети Спиридон", "Огледалото на свети Христофор", "Чорба от греховете на отец Никодим" и др.
Повестта "Гераците".

Димчо Дебелянов
Лирика: "Черна песен", "Пловдив", "Спи градът", "Да се завърнеш…", "Помниш ли, помниш ли…", "Аз искам да те помня все така", "Станси", "Гора", "Миг", "През векове”, „Слънчогледи”, "На злото", "Смърт", "Молитва", "Под сурдинка", "Прииждат, връщат се”, „Тиха песен”, "Сиротна песен" и др.


top

11 клас ЗИП

Христо Ботев
Лирика: ": Гергьовден", "Патриот", ", Хайдути", "Пристанала", "В механата", "Странник", "Сиротна песен"
Публицистика:"Сиротна песен", "Политическа зима", "Смешен плач"

Иван Вазов
Лирика: стихосбирката "Пряпорец и гусла" – "Новонагласената гусла", Де е България?"; стихосбирката "Тъгите на България" – "На България", "Векът", "Апатия", "Пустота"
Разкази: "Травиата", "Кардашев на лов",
Повести: "Немили - недраги", "Хъшове"

Захари Стоянов
Книгата ""Записки по българските въстания""

Алеко Константинов
Файлетони: "Херострат II", "Миш - маш"
Книгата "До Чикаго и назад".

Петко Тодоров
"Зидари" или "Змейнова сватба"

Пенчо Славейков
От антологията "На Острова на блажените": "Псалом на поета"

Пейо Яворов
Лирика "Стихотворения" , "Безсъници ", "Прозрения", " Подир сенките на облаците ", " Вълшебница", "Нощ ", " Хайдушки песни ", " В полите на Витоша ", " Нирвана "
Цикълът "Зимни вечери"

Елин Пелин
Разкази: "Самодивски скали", "Пролетна измама", "Изкушение", "Кумови гости"
Повестта: "Земя"

Кирил Христов
Лирика


top

12 клас ЗП


Христо Смирненски
Стихосбирката "Да бъде ден!"
Цикълът "Зимни вечери"

Гео Милев
Поемата "Септември"

Атанас Далчев
Лирика: "Болница", "Хижите", "Вратите", "Коли", "Стаята", "Старите моми", "Прозорец", "Книгите", "Съдба", "Повест", "Дяволско", "Метафизически сонет", "Молитва", "Любов", "Нощ", "Носачи на реклама", "Камък", "Ангелът на Шартър" и др.

Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната";

Йордан Йовков
Разкази "Те победиха", "Белият ескадрон", "Край Места", "Белите рози"
Повестта „Земляци”
Из сборника "Песента на колелетата": "Песента на колелетата", "Последна радост" и др.
Из сборника "Старопланински легенди": "Шибил", "Божура", "Индже", "Юнашки глави", "През чумавото" и др.
Из сборника "Вечери в Антимовския хан": цикълът "Вечери в Антимовския хан", "По жицата", "Албена", "Другоселец" и др.
Из сборника "Женско сърце": "Серафим", "Вълкадин говори с Бога" и др.

Никола Вапцаров
Стихосбирката "Моторни песни"
Лирика: "Ще строим завод", "Не бойте се, деца", "История", "Кино", "Рибарски живот", "Ботев", "Епоха", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока" и др.

Димитър Димов
Романът "Тютюн"

Димитър Талев
Романът "Железният светилник"


top

12 клас ЗИП


Христо Смирненски
Лирика: "Децата на града", "Зимни вечери"
Сатира: "На гости у Дявола", "Приказка за стълбата"

Светослав Минков
Разкази: "Сламеният фелдфебел", "Дамата с рентгеновите очи" Сборник: "Разкази в таралежова кожа"

Гео Милев
"Жестокият пръстен", "Иконите спят", "Грозни прози", "Експресионистично календарче за 1921 г. "
Поема:" Ад"

Никола Фурнаджиев
Стихосбирката "Пролетен вятър "

Асен Разцветников
Сборникът "Жертвени клади"

Антон Страшимиров
Романът "Хоро"

Атанас Далчев
Лирика: "Коли", "Стаята", "Повест", "Къщата", "Есенно завръщане", "Завръщане", " Фрагменти"

Йордан Йовков
Разкази: "Албена", "Другоселец", "Белите рози", "Песента на Солвейг", "Белият ескадрон"
Сборник: "Ако можеха да говорят"

Елисавета Багряна
Поезия: "Птицата с моторното сърце", "Сеизмограф на сърцето"

Георги Караславов
Романът "Снаха"


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 8 КЛАС - ЗП


1. Personal pronouns.

2. Verb to be – positive, negative, question.

3. Possessive adjectives.

4. Possessive pronouns.

5. Definite/ indefinite articles – a, an, the.

6. Tail questions.

7. Nouns – plural forms.

8. Adverbs.

9. Quantifiers – how many/ how much.

top

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 8 КЛАС - ЗИП


1. Present Simple Tense

2. Past Simple Tense

3. Kind of/sort of

4. Too much/ too many

5. Can, could

6. Used to. Taking about life in the past

7. Expressing reactions

8. Reported commands

9.Comparative adverbs

10. Must be/ can't be

11. So/ neither

12. Although/however, connecting ideas

top

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 9 КЛАС


1.Verb to bе

2.Articles

3.Possessives adjесtivves

4.Possessiye' s case

5.Plura1 nаmе

6.Present Simple

7.Questions and ncgatives

8.Тhere is/there are; somne аnу

9.This/that,these,those.

10.Can,was,were,could - и отрицателната им форма

11.Past Simple regular verbs,had/did, was, were

12.Past Simple, irregular verbs, making positives and negatives

13.Forming comparatives and negatives

14.Present Continuous and Present Simple

15. Going to - making questions, making negatives


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 10 КЛАС


1. Present Continuous tense and Present Simple.

2. Future forms will or going to.

3. Past Simple tense - regular and iпеgular verbs.

4. Comparative and superlative adjectives.

5. Present perfect or Past Simple.

6. Somebody, anybody, nobody ,everybody.

7. Questions with like, like versus as.

8. Relative clauses.

9. Quantity- much and manу

10. Modal verbs.

11. Verb patterns.

12. Indirect questions, tag questions.


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 11 КЛАС - ЗИП


1.The Passive- fomling,making questions, making negative

2.Second Conditional making questions, if

3.Present Perfect Silmple, yet, already, been or gone

4.Present Сопtinuоus, making questions

5.Auxiliary verbs

6.Present Simple and Рresent Сопtinuоus

7.Mu1ti-word verbs

8.Past Simple and Past Continuous.

9.Past Perfect -regular and irregular verbs

10.Past Simple active and passive

11.While,during and for

12.Наvе to/don't have to - Modal verbs

13.Саn and allowed to, word formation

14.Must/should and have to


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 12 КЛАС - ЗИП


1.Future forms, will or going to?

2.Somebody, anybody, nobody, everybody.

3.Present Continuous.

4.Questions with like, like versus would like; like versus as.

5.Relative clauses.

6.Present Perfect - present perfect as past simple.

7.Present Perfect passive - active or passive.

8.Conditionals , second conditional, zero conditional.

9.Modal verbs probably present and past.

10.Present Continuous present perfect or continuous?

11.Indirect questions, question tags.

12.Reported statements and questions.

13.Reported speech.


topРУСКИ ЕЗИК


РУСКИ ЕЗИК 9 КЛАС


I.Лексически теми.

1.Знакомство (Немного о себе, семья, портрет)

2.Характер

3.Увлечения

4.Поговорим о погоде

5.0дежда. Мода

6.Признаки. Поздравления.

II.Граматика

1.Съществително име. (Род, число, падеж, склонение на съществителното І скл., ІІ скл, ІІІ скл,)

2.Прилагателно име ( Род, число, видове прилагателни, степени на сравнение на качествените прилагателни, склон ение на прилагателното в ед. ч.)

3. Местоимения (лични, притежателни, въпросителни, склонения на мест.)

4.Числителни (количествени, редни числителни. Склонение на числителни имена.)


top

РУСКИ ЕЗИК 10 КЛАС


I.Лексически теми.

1.Экскурсия (В гостинице, Путешествие)

2.Страницы истории (Кие ская Русь, Московская Русь)

3.Россия сегодня.

4.Заповедники России

5.От ледяных полей до жарних пустынь

6.Деревянная Россия ( Золотая хохлома, Абрамцево- кудринская рузьба, Богородская игрушка)

II.Граматика

1.Съществително име. Склонение на съществителното име в мн.ч.

2.Прилагателно име. Склонение на прилагателно в мн. число

3.Глагол (Инфинитив. Вид на глагол. Време на глагола. Спрежение. Глаголи за движение. Употреба на приставките с глаг. за движение).

4.Местоимение ( неопределени, отрицателни местоимения).


top

РУСКИ ЕЗИК ЗИП - 11 КЛАС

I.Лексически теми.

1.Ах, этот спорт!

2.Чудеса на сцене

3.Что такое балет?

4.Цирк - искусство для всех

5.Что- то мне нездоровиться

6.О космосе, звездах и пришелъцах.

ІІ.Граматика

1.Причастие.Видове причастия

2.Деепричастие. Видове деепричастия.


top


РУСКИ ЕЗИК 12 КЛАС - ЗИП


1.Бизнес руски език - Деловое общение на русском языке

2.Презентация фирмы

3.0бъявления, реклама

4.Банки. Финанси.

5.Биржи. Аукционы

6.Лексика - превод на художествен текст


top


МАТЕМАТИКА


МАТЕМАТИКА 8 КЛАС ЗП


1. Квадратен корен. Свойства на коренуването. Преобразуване на изрази.

2. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения. Формула за корените на квадратното уравнение.

3. Вектори. Действия с вектори.

4. Средна отсечка в триъгълник. Медицентър на триъгълник.

5. Трапец. Средна основа на трапец.

6. Функции и графики.Права и обратна пропорционалност. Линейни функции.

7. Еднаквости:осева симетрия; централна симетрия; ротация и транслация.

8. Системи линейни уравнения с две неизвестни.

9. Системи линейни неравенства с едно неизвестно.

10. Окръжност. Диаметри и хорди в окръжност.Взаимно положение на две окръжности.

11. Централен ъгъл.Съответствие между хорди, дъги и ъгли. Вписан ъгъл и периферен ъгъл.

12. Окръжност, описана около триъгълник и вписана в триъгълник.

13. Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълник.

14. Четириъгълник, вписан в окръжност.

15. Четириъгълник, описан около четириъгълник.

16. Геометрично място на точки. Геометрични построения.


top


МАТЕМАТИКА


МАТЕМАТИКА 9 клас ЗП


1. Разлагане на квадратен тричлен.Теореми на Виет. Приложения.

2. Уравнения от по-висока степен.

3. Дробни уравнения.

4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които едното уравнение е линейно.

5. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен.

6. Квадратен корен. Преобразуване на изрази,съдържащи квадратни корени.

7. Ирационални уравнения с един и два радикала.

8. Теорема на Талес. Свойство на лицата на подобните триъгълници.

9. Подобни триъгълници.Определение. Признаци за подобност на триъгълници.

10. Свойство на лицата на подобните триъгълници.

11. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.

12. Приложение на метричните зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник.

13. Тригонометрични функции на остър ъгъл.

14. Основни тригонометрични тъждества за тригонометричните функции на остър ъгъл.

15. Решаване на правоъгълен триъгълник.

16. Намиране на елементи на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец.


top


МАТЕМАТИКА 10 КЛАС ЗП


1. Квадратна функция. Графика на квадратна функция

2. Най-малката и най-голяма стойност на квадратна функция.

3. Квадратни неравенства.

4. Решаване на неравенства от по-висока степен;

5 Дробни неравенства.

6. Корен трети и корен n-ти. Коренуване на произведение и частно. Основно свойство на корените.

7. Преобразуване на изрази, съдържащи радикали.

8. Преобразуване на изрази, съдържащи степени с рационален показател.

9. Логаритьм. Свойства. Сравняване на логаритми.

10. Тригонометрични функции на ъгли от О до 180 градуса. Функции y=sin х, y=cosx, y=tgx, y=cotgx. Основни зависимости между тригонометрични функции.

11.Синусова теорема

12. Косинусова теорема.

13. Лица на равнинни фигури. Лице на многоъгълник.

14. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник.

15. Правилни многоъгълници. Лице на правилен многоъгълник.

16. Пермутации, вариации и комбинации.

17. Вероятност. Събиране на вероятности.


top


МАТЕМАТИКА 11 КЛАС ЗП


1.Числови редици

2. Аритметична прогресия. Формула за аn и Sn .

3. Геометрична прогресия. Формула за аn и Sn .

4. Лихва. Сложна лихва.

5. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл. Радианна мярка. Четни, нечетни и периодични функции.

6.Тригонометрични функции от разлика и сбор на два ъгъла. Събирателни функции.

7. Тригонометрични функции на удвоени и половинки ъгли.

8. Формули за понижаване на степента.

9. Изразяване на тригонометрични функции на даден ъгъл чрез тригонометрични функции на половината на този ъгъл и обратно.

10.Представяне на сбор или разлика от едноименни тригонометрични функции във вид на произведение и обратно.

11. Тригонометрични зависимости между елементи в триъгълник.

12. Статистика. Представяне на данни чрез диаграми и хистограми.

13. Организация и анализ на данни. Средна стойност.

14. Медиана. Мода.


top


МАТЕМАТИКА 12 КЛАС ЗИП


1. Аксиоми в стереометрията и следствия в тях.

2. Взаимно положение на две прави в пространството.

3. Успоредност между права и равнина в пространството. Построения в пространството.

4. Успоредни равнини. Ъгъл между две прави в пространството.

5. Перпендикулярност между права и равнина.

6. Ортогонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра.

7. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена към равнина.

8. Двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини.

9. Призма. Лице на повърхнина на призма.

10. Пирамида. Лице на повърхнина на пирамида.

11. Сечения на многостен с равнина. Пресечена пирамида. Лице на повърхнина на пресечена пирамида.

12. Ротационни тела. Кръгов цилиндър, кръгов конус и кръгов пресечен конус.

13. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус и кръгов пресечен конус.

14. Сфера и кълбо. Взаимно положение на сфера и равнина и на две сфери. Лице на сфера и обем на кълбо.

15. Свойства на логаритмите. Приложения.

16. Параметрични уравнения и неравенства.

17. Приложение на линейните квадратни уравнения и неравенства.

18. Линейна квадратна функция. Други функции. Най-голяма и най-малка стойност на функция.

19. Тригонометрични функции синус и косинус. Свойства и графики.

20. Тригонометрични функции тангес и котангес. Свойства и графики.

21. Графичен метод за решаване на уравнения и неравенства с едно неизвестно.


topИнформатика и Информационни технологии


Информационни технологии 8 КЛАС ЗП


1. Компютърни конфигурации.

2. Операционна система.

3. Инсталиране на софтуер.

4. Търсене на файлове.

5. Архивиране на данни.

6. Компютърни мрежи.

7. Същност и структура на Интернет


top


Информационни технологии 8 КЛАС ЗИП


1. Текстообработка-основни понятия.

2. Редактиране на текст.

3. Форматиране на текст.

4. Таблици.

5. Въведение в MS Power Point.

6. Създаване на компютърна презентация.

7. Редактиране на презентацията.

8. Вмъкване и вграждане на обекти в слайдове.

9. Анимиране на слайдове.


top


Информатика 9 КЛАС ЗП


1. Информация и информационни дейности.

2. Принципно устройство на компютъра.

3. Видове софтуер.

4. Основни функции и структура на операционните системи.

5. Операционни системи с графичен интерфейс - MS Windows.

6. Управление на файловата система - Windows Explorer.

7. Компютърна текстообработка - редактиране на текст; форматиране на текст - МS Word.

8. Компютърна графика- Paint.

9. Понятие за електронна таблица - MS Excel.

10. Компресиране.

II. Предпазване от вируси.

12. Мрежи и Интернет.

13. Алгоритми.

14. Програмиране.


top


Информационни технологии 10 КЛАС ЗП


1. Информационни технологии.

2. Компютърни системи.

З. Компютърни програми.

4. Графичен потребителски интерфейс- MS Windows.

5. Компютърна текстообработка - MS WORD.

6. Форматиране на документи.

7. Вмъкване на обекти в текстов документ.

8. Компютърни графични изображения.

9. Създаване и обработване на графични изображения.

10. Електронни таблици - MS Excel.

11. Данни в електронна таблица.

12. Формули в електронна таблица.

13. Диаграми.

14. Компютърни вируси. Архиватори.

15. Правни и етични аспекти при работа с информация и ИТ.


top


Информационни технологии 11 КЛАС ЗП


Тема: Създаване на база данни

- Проектиране на база данни

- Създаване на нова база от данни

2. Таблици и полета

- Режими на работа с данни

- Създаване на таблица в режим на проектиране

- Избор на типа данни в полето

- Избор на първичен ключ

3. Релации

- Въведение във връзките между таблици/релации/

- Свързване на две таблици

4. Формуляри

- Автоматични формуляри

- Филтриране на данни

5. Заявки

- Създаване на заявка със съветника

- Създаване на заявка в режим на проектиране

- Създаване на заявка за точно съответствие

6. Отчети

- Създаване на отчет чрез възможността AиtoReport

Тема: Компютърна презентация

1. Представяне на информация пред публика

2. Структура на компютърна презентация

3. Вмъкване на обекти в слайд - символи, специални знаци, графични изображения, текстови карета

4. Избиране на дизайн, избор на цветова схема

5. Анимационни ефекти на слайд и ефекти на преход между слайдовете

6. Вмъкване на ефект при поява на елемент в слайд

7. Представяне на презентация

8. Съхраняване на презентация

9. Отпечатване на презентация

Тема: Компютърни мрежи

1. Компютърни мрежи

2. Интернет

з. Електронна комуникация


top


Информационни технологии 11 КЛАС ЗИП


Тема: Текстообработка

1. Форматиране на документи.

- Форматиране на шрифт, абзац, списък, рамки и оцветяване, колони.

- Създаване и прилагане на стилови формати за символи и абзаци;

- Добавяне и преработка на бележки под линия (Footnote), горен и долен колонтитул (Header and Footer).

2. Работа с таблици.

- Вмъкване и преформатиране на таблици;

- Сливане и разделяне на клетки;

- Конвертиране на текст в таблица и обратно;

3. Вмъкване и промяна на графични елементи;

- Вмъкване на символи.

- Създаване, промяна и позициониране на графични елементи (лента Draw);

- Подравняване на текст и графика;

4. Подготовка на документ за печат.

- Задаване настройки на страница;

- Задаване на настройки за печат;

5. Свързване и вграждане на обекти от други приложения в текстов документ.

Тема: Електронни таблици

1. Форматиране на данни.

2. Форматиране на клетки.

3. Използване на формули и функции.

4. Използване на именувани области от данни във формули.

5. Сортиране, филтриране и заместване.

6. Работа с повече от една таблица - групиране на таблици.

7. Задаване на настройки за печат.

8. Обмен на данни между електронни таблици и документи, създадени с други приложения.


top


Информационни технологии 12 КЛАС ЗИП


Модул "Бази от данни"

1. Създаване на база от данни с MS Access.

2. Преструктуриране на БД - добавяне на таблици и връзки.

З. Работа с таблици - променяне на свойствата на полетата, променяне на структурата на таблицата.

4. Работа с формуляри - промяна на дизайна на формуляр.

5. Работа с отчети - промяна на формата на страниците.

6. Работа със заявки - създаване на заявка за извличане, заявка по зададен критерий, заявка за изчисление.

Модул "Компютърна презентация"

1. Създаване на компютърна презентация с MS Power Point.

2. Прилагане на различни шаблони и дизайн.

З. Вмъкване на графични обекти и хипервръзки, аудио и видео ефекти.

4. Прилагане на анимационни схеми и преходи между слайдовете.

5. Добавяне на навигационни елементи, дати, бележки на водещия.

Модул "Компютърни мрежи и Интернет"

1. Видове мрежи и топология.

2. Интернет - принципи на изграждане, основни протоколи.

З. Достъп до услуги и ресурси в Интернет.

4. Електронна комуникация - видове и начин на работа.


top

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 8 КЛАС ЗП


1. Богоизбраният народ - евреите. Зараждане и същност на християнската религия.

2. Великото преселение на народите

3. Утвърждаване на християнската религия при император Константин Велики и Теодосий Велики – Милански едикт от 313г. и признаване на християнството за равноправна и официална религия в Римската империя. „Символът на вярата“: империята и нейното единство; символът на обновлението – Константинопол. Теодосий Велики и идеята за Свещена империя.

4. Франкската империя при император Карл Велики: Карл – мечът на Христос. Основаването на една империя и белезите на обновлението. „Каролингският ренесанс.“

5. Германското кралство при Отон І

6. Зараждане на мюсюлманството и разцвет на Арабския халифат- Арабите и тяхната среда, Мохамед и доктрината на исляма. Обществото на правоверните;

7. Византийската империя при император Юстиниан Велики: доктрината за „възстановяването“. Военнополитическа, законодателна / Корпус на гражданските закони/ и строителна дейност на Юстиниан.

8. Развитие на английската средновековна монархия

9. Кралство Франция

10. Градът през Средновековието

11. Развитие на българската средновековна държава

12. Кръстоносни походи ХІ-ХІІІ век

13. Османските завоевания ХІV и ХV век – начало на османското нашествие, превземането на Константинопол през 1453г. и покоряването на Балканския полуостров.

14. Западна Европа ХІІІ-ХІV век: Династията на Хоенщауфените и борбата за Италия; новата система на управление във Франция при Луи ІХ; възникване на английския парламент; Стогодшната война- причини и етапи; Италия – по пътя на хуманизма и Ранното възраждане.


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 9 КЛАС ЗП


1. Ренесансът и раждането на новия човек

2. Велики географски открития – новият свят и новата икономика

3. Реформация и Контрареформация – новата религия ,религиозни войни

4. Англия – ограничената монархия

5. Френската абсолютна монархия

6. Русия – изгряващата сила

7. Просвещение - същност на епохата, идеи и представители

8. Просветени монархии

9. Война за независимост и създаване на САЩ

10. Френска буржоазна революция

11. Френската империя при Наполеон І

12. Индустриалната революция и новата цивилизация

13. Османската империя – устройство на империята, Източният въпрос, криза на империята

14. Възраждането на Балканите

15. Раждането на свободна България

16. Обединение на Германия и Италия

17. Гражданска война в САЩ и развитие на САЩ ХІХ век

18. Модерни политически идеи и програми

19. Светът в началото на ХХ век – триумфът на световната икономика, международни отношения, културно развитие

20. Международни отношения в навечерието на Първата световна война

21. Първа световна войнаtop

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗИП - 9 клас


1. Ренесанс – същност на епохата, идеи и представители

2. Просвещение - същност на епохата, идеи и представители

3. Буржоазните революции - същност и последици

4. Раждането на свободна България – Източната криза и последици от руско-турската война 1877/78

5 Модерни политически идеи и програми

6. Светът в началото на ХХ век

7. Международни отношения в навечерието на Първата световна война


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 10 КЛАС ЗП


1.Последици от Първата световна война - Мирни договори и учредяване на ОН, следвоенна криза и особености на международните отношения, криза на демократичните режими.

2.Победителките между двете световни войни /1919-1935г./ - САЩ, Великобритания, Франция и СССР между двете световни войни /1917-1935г./.Октомврийската революция и гражданската война, политиката на Ленин и Сталин

4.Фашистки режими между войните – Италия и Германия

5.Причини и начало на Втората световна война-международни отношения 30-те години на ХХ в., разбиване на Версайския ред, военни действия 1939/42г.

6.Контранастъпление и край на Втората световна война-Съюзническата политика и военни действия 1943/45г., решения на съюзническите конференции и следвоенното устройство, край на войната и мирни договори

7.Последици от Втората световна война – 1945-1949г. – начало на Студената война – разделяне на Германия и Европа, оформяне на капиталистическата и социалистическата системи, формиране на суперсилите – СССР и САЩ

8.Международни отношения 50-те и 60-те години на ХХв.-същност на Студената война и нейни конкретни прояви /Корейската война, Карибската криза, начало на Виетнамската война, отношенията Хрушчов-Кенеди, формиране на НАТО и Варшавски договор, ЕИО и СИВ, надпревара във въоръжаването и отношение към т.нар. Трети свят и деколонизацията/

9.Международни отношения 70-те и 80-те г.на ХХв.-разведряване в международните отношения, световна икономическа стагнация, нов курс в отношенията-Р.Рейгън, М.Тачър и М.Горбачов

10.Разпадане на комунистическата система в края на ХХ в. – същност на реформите в социалистическите страни, нови независими държави, политика на САЩ, локални кризи-Югославия, Близкият Изток, подем в Далечния Изток, от ЕИО към ЕС

11.Европа-обединителни процеси след Втората световна война-съюз Франция-ГФР, ЕИО, разширяване на ЕИО, ЕС-структура и перспектива, България и ЕСtop

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗИП- 10 КЛАС


1.Демократичните режими ХХ в. – същност на демократичната система, правни и икономически параметри на демократичната система, либерализмът като част от съвременната демокрация и конституционния ред на европейската политическа традиция, българският преход към демокрацията.

2. Версайската система - последици от Първата св. война, криза на демокрацията и нова обществено-политическа структура, подем на национализма

3.Тоталитарни идеологии и режими – комунизъм и фашизъм-същност на идеологиите, представители-Мусолини, Хитлер, Ленин, Сталин и т.н., промени в икономиката, обществото и политиката на съответните страни-Италия, Германия, СССР, социалистическата система, причини за кризата на съответните режими и осъждането им от световното обществено мнение.

4. Втората световна война и новия световен ред - същност на Студената война, основни кризисни прояви, развитие на международните отношения 50-80те години, основни политически лидери

5.Европейски съюз – формиране, развитие и перспективи, основни възгледи за структурата на ЕС, специфика на разширяването му към Източна Европа, България и ЕС.


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 11 КЛАС ЗП


1. Формиране на българската държава VІІ/VІІІ век

2. Укрепване на българската държава - първата половина на ІХ в

3. Княз Борис І - покръстване, дипломация и утвърждаване делото на Кирил и Методий

4. Могъщество на българската държава Х век

5. Възстановяване на българската държава при Асеневци ХІІ/ХІІІвек

6. Българите в Османската империя ХV/ХVІІ век

7. Възраждането - същност, национални идеи и периодизация

8. Новобългарска просвета и култура

9. Борба за самостоятелна българска църква ХІХ век

10.Революционно движение - втората половина на ХІХ век /четническо движение, дейността на Г. Раковски/

11. БРЦК

12. Източната криза 1875/1878 г.

13. Конституцията и князът

14. Съединението и неговата защита

15. Модернизация на България при управлението на Ст.Стамболов и К. Стоилов

16. Българската независимост и войните за национално обединение 1912/13 г.

17. Националната катастрофа 1918 г.

18. Криза на демокрацията в междувоенния период

19. Участието на България във Втората световна война и характер на следвоенния режим

20. Социалистическа България - основна характеристика на вътрешната и външна политика

21. Демократичният преход в края на ХХ векtop

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗИП - 11 КЛАС


1. Българската средновековна култура - езическа култура на българското ханство, специфика на православната култура след покръстването, разцвет през Х и ХІІІ/ХІV век, значение на българската култура

2. Ролята на българската православна църква - формиране на самостоятелна средновековна църква, значение на славянския език за формиране на народността, ролята на българската църква за национално формиране през Възраждането и след Освобождението

3. Възраждането - общество, култура и политическа мисъл:преход от Средновековие към Ново време и приобщаване към европейските процеси, формиране на българската нация и национална култура, освободителна и политическа идеология.

4. Модернизация на България от Освобождението до началото на Първата световна война - особености на обществената структура,формиране на нова икономическа база и демократични институции, политика за държавна независимост и национално обединение, обявяване на българската независимост

5. Демократичните традиции и превратности в най-новата българска история - националните катастрофи и криза на парламентаризма, социалистическата “демокрация”, новият демократичен преход и присъединителните процеси към ЕС.


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 12 КЛАС - ЗИП


1. Балканско Възраждане - същност на епохата и промени в прехода от Средновековие към Ново време - Нацията в Западна Европа, теоретични проблеми за феномена "нация", формиране на балканските нации
- Криза на Османската империя ХVІІІ в
- Фактори на нац. формиране на Балканите
- Представители на Ранното Възражданеэ - Просветно и културно формиране

2. Национално формиране на балканските народи - национални идеи и организации, революционни движения, проекти за бъдещата държавност на Балканите

3. Политическото развитие на Балканите през Възраждането - формирането на първите национални държави, засилване влиянието на Великите сили, демократични идеи и институции
- Сръбските въстания и сръбското автономно княжество
- Гръцко въстание и държава в началото на ХІХ век
- Влашко и Молдова – обединена Румъния
- Черногорци и албанци ХІХ век
- Хървати, словенци и босненци ХІХ век

4. Източният въпрос - Великите сили, Османската империя и балканските народи ХVІІІ и ХІХ век

5. Освобождението и формиране на модерни държави

6. Проектът за южнославянска /балканска/ федерация през Възраждането и нейното развитие в ново време

7. Балканските войни в началото на ХХ век - 1912/13г. – национална стратегия национална политика

8. Новите реалности на Балканите в междувоенния период - последици от Първата световна война, нови държави и авторитарни режими, проблемът за националните малцинства

9. Балканите и Втората световна война - Участие на балк. държави, вътрешни промени и последици от войната, Желязната завеса

10. Балканите в периода на Студената война – особености на развитие на балканските държави, режими, междусъседски отношения

11. Разпадане на комунизма в Югоизточна Европа - Преход към демокрация, Войни и проблеми на Балканите в края на ХХ век, Балканите и ЕС, Югоизточна Европа като единно геополитическо, икономическо и културно цяло


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 8 КЛАС ЗП


1. Още за това как се изучава география. Маркетингово проучване.

ЕВРОПА

2. Географско положение, граници и големина. Бряг и брегова линия.

3. Релеф

4. Полезни изкопаеми

5. Климат

6. Води

7. Природни зони

8. Население

9. Политическа карта

10. Стопанство

11. Основни стопански отрасли

12. Страни в Северна Европа

13. Страни в Западна Европа

14. Страни в Средна Европа

15. Страни в Южна Европа

16. Страни в Източна Европа

БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ

17. Географско положение, граници и големина. Бряг и брегова линия. Опознаване

18. Природа

19. Население и политическа карта

20. Стопанство

БЪЛГАРИЯ – БАЛКАНСКА И ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА

21. Географско положение, граници и големина

22. Природна среда и природни области. Дунавска равнина

23. Старопланинска област

24. Краищенско – Средногорска и Тракийско – Странджанска област

25. Рило – Родопска област

26. Черно море и Българско Черноморско крайбрежие

27. Население на България

28. Селища в България

29. Държавно устройство и административно – териториално деление на България

30. Стопанство на България

31. Стопански отрасли в България


top

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 9 КЛАС ЗП


1.Геосферен строеж на Земята

2.Процеси в геосферите

3.Резултати от взаимодействието между геосферите

4.Природни компоненти и комплекси на Земята

5.Природни ресурси и природноресурсен потенциал на Земята

6.Глобални екологични проблеми. Природни рискове

7.Климат и води

8.Брой, разпределение, структура и движение на населението. Демографски проблеми

9.Селища и урбанизация

10.Политическа география. Политическа карта на света. Междудържавни политически организации

11. Стопанство и стопански системи. Световно стопанство

12. Стопански сектори (първичен, вторичен, третичен)

13. Центрове на световното стqпанство

14. Глобални проблеми и устойчиво развитие

15. Западноевропейски, Източноевропейски и Евроазиатски региони

16. Северноамерикански и Латиноамерикански региони

17. Региони в Азия

18. Арабско - ислямски, Африкански и Австралийско - Океания региони

19. Географска и икономическа информация

20. Географски информационни системи


top

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 10 КЛАС ЗП


1. Географско положение и граници на България

2. Релеф и полезни изкопаеми

3. Климат и води

4. Почви, растителност и животни

5. Дунавска равнина, Старопланинска област

6. Краищенско - Средно горска, Тракийско - Странджанска и Осоговско - Беласишка област

7. Рила и Пирин

8. Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие

9. Етнокултурен облик на българския народ

10. Брой и движение на населението на България

11. Структура на населението на България

12. Селищата в България

13. Държавно устройство и институции в България

14. Първичен сектор. Земеделие

15. Вторичен сектор. Енергетика и металургия

16. Машиностроене, химическа и нефтопреработваща индустрия, производство на строителни материали, дървопреработваща и целулозно - хартиена индустрия

17. Лека и хранително - вкусова промишленост

18. Третичен сектор. Транспорт и съобщения

19. Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли

20. Териториална структура на стопанството на България


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 10 КЛАС - ЗИП


1.Географско положение и граници на България

2.Източници на замърсяване на природната среда в България

3.Дунавска равнина

4.Старопланинска природногеографска област

5.Задбалкански котловини

6.Средногорие

7.Краище

8.Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на река Струма

9. Рила, Пирин и долината на река Места

10. Родопи

11. Черно море и Българското черноморско крайбрежие

12. Селищата в България

13. Държавно устройство и институции в България

14. Отрасли и дейности от първичния стопански сектор на България

15. Отрасли и дейности от вторичния стопански сектор на България

16. Третичен икономически сектор. Транспорт и съобщения.

17. Туризъм

18. БВП

19. Търсене и предлагане

20. Държавен бюджет


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 11 КЛАС ЗП


1.Югозападен регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

2.Югозападен регион - стопанство и социална среда

3. Югозападен регион - териториални особености, селища и екологична ситуация

4.Западен Тракийско - Родопски регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

5.Западен Тракийско - Родопски регион - стопанство и социална среда

6.Западен Тракийско - Родопски регион - териториални особености, селища и екологична ситуация

7.Източен Тракийско - Родопски регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

8.Източен Тракийско - Родопски регион - стопанство и социална среда

9.Източен Тракийско - Родопски регион - териториални особености, селища и екологична ситуация

10.Югоизточен регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

11.Югоизточен регион - стопанство и социална среда

12.Югоизточен регион - териториални особености, селища и екологична ситуация

13.Североизточен приморски регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

14.Североизточен приморски регион - стопанство, социална среда, териториални особености, селища и екологична ситуация

15.Североизточен придунавски регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

16.. Североизточен придунавски регион - стопанство, социална среда, териториални особености, селища и екологична ситуация

17.Северен централен регион - географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

18.Северен централен регион - стопанство, социална среда, териториални особености, селища и екологична ситуация

19.Северозападен региов., -: географско положение, природна среда, население и селищна мрежа

20.Северозападен регион - стопанство, социална среда, териториални особености, селища и екологична ситуация


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 11 КЛАС - ЗИП


1.Поява и еволюция на човека

2.Езикови семейства и езикови групи в света

3.Религии и религиозни общности

4.Демографски преход

5.Големите градове и агломерации в света

6.Урбанизация и природна среда

7.Природно-ресурсен потенциал

8.Природоползване

9. Екологични проблеми

10. Географски концепции за развитието на света

11. Икономически концепции за развитието на света

12. Развитие и същност на политическата география

13. Геополитически концепции за развитието на света

14. Геополитическо положение и геостратегии

15. Геополитическа структура на света

16. Глобализация на световното пространство

17. Ролята на картографията в науките за земята и обществото

18. Съвременната география и новите научни направления в картографията

19. Географската карта като модел

20. Картографски способи за изобразяване на географски и икономически обекти и явления


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 12 КЛАС - ЗИП


1. Аспекти на взаимодействието природа - стопанство - общество

2. Структура и организация на стопанството

3. Стопанство и устойчиво развитие

4. Устойчиво еколого - икономическо развитие

5. Нови технологии и природоползване

6. Демографският проблем

7. Демографски процеси и демографска политика

8. Регионални особености на демографските процеси в света

9. Пазар и конкуренция

10. Пазарна ситуация

11. Инвестиции

12. География на чуждестранните инвестиции

13. Маркетингово проучване

14. Глобални и регионални тенденции на съвременното развитие

15. Типология на страните в света

16. Световни икономически организации

17. Световни политически организации

18. България и съвременните геополитически процеси на Балканите

19. Демографски процеси ситуация и проблеми в България

20. Структурната реформа в България

21. Резултати от структурната реформа

22. Социално - икономически региони в България

23. Анализ на регионите в Северна България

24. Анализ на регионите в Южна България

25. Новата регионална политика в България

26. Международните организации и екологичните проблеми в България
top

ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

9 КЛАС ЗП


1. Психология – възникване на науката. Историческо развитие на психологията. Вилхелм Вунд.

2. Психоаналитична концепция за личността. Психоанализата на Зигмунд Фройд. Аз, Свръх-Аз, То.

3. Аз – образ и самооценка. Личен и социален Аз-образ. Формулата на Уилям Джеймс за самооценка.

4. Етапи в развитието на личността. Теорията на Ерик Ериксън за етапите на психосоциално разитие на личността.

5. Социални групи и групови процеси. Видове групи. Конформизъм. Опит на Милграм.

6. Семейна среда. Професионална ориентация. Типология на възпитателния стил на родителите.

7. Комуникация между хората. Вербална и невербална комуникация. Конфликти в междуличностното общуване. Определение за конфликт. Стилове на поведение в конфликтна ситуация.

8. Зависимостите. Видове зависимости и влиянието им върху личността. Наркотици. Алкохол. Тютюнопушене. Хазарт. Секти.

9. Усещане и възприятие. Мислене и въображение. Понятия, характеризиращи особеностите на усещанията и възприятията. Операции на мисленето - анализ и синтез . Операции на въображението.

10. Памет. Мотиви. Характеристики на паметта. Видове памет. Пирамида на потребностите на Маслоу.

11. Рационалност и мислене. Мислене и език. Рационално и емоционално мислене. Видове езици – естествени и символни.

12. Логиката като наука. Понятие. Отношения между понятия. Възникване на логиката. Съдържание и обем на понятието. Видове понятия. Сравними и несравними понятия.

13. Логически операции – определение и деление на понятие. Характеристики и правила.

14. Просто съждение. Структура и видове.

15. Сложно съждение. Структура и видове. Логически съюзи – конюнкция, дизюнкция, импликация, еквивалентност, отрицание.

16. Умозаключение. Структура и видове.

17. Логически закони. Закон за тъждество. Закон за непротиворечието. Закон за изключеното трето. Закон за достатъчното основание.

18. Дедукция. Индукция. Аналогия.

19. Умение да се формулира и защитава теза. Характеристика на тезата. Правила, относнащи се до тезата.

20. Стратегии за аргументиране. Факти и аргументация. Защита на формулираната теза.

Учебник: Психология и логика за 9 клас – задължителна подготовка. Издателство «Педагог 6» . Автори : Галя Герчева – Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова.

Онлайн учебник по Психология и логика за 9 клас

http://www.znam.bg/zmonres/edu/psihologia%20i%20logika/index.html


top
ЕТИКА И ПРАВО

10 КЛАС ЗП


1.Що е етика?

Добродетел

2.Свобода.

3.Съвест.

4.Справедливост

5.Достойнство.

6.Уважение

7.Идеали и смисли.

8.Идеята за правото.

9.Политика и право.

10.Човекът и неговите права.

12.Собственост.

I3.Граждански общности

14.Поява, същност и форми на държавата.

15.Конституцията.

16.Избори.

17.Парламент.

18.Съд.

19.Човекът - гражданин на светаtop

ФИЛОСОФИЯ

ФИЛОСОФИЯ 11 КЛАС ЗП


1. Съмнението като метод. Мисля, следователно съществувам. Идолите на Бейкън. Философията – между науката и религията.

2. Що е философия? Дефиниция на философията. Дялове на философията. Езикът на философията.

3. Класически методи. Интуиция. Диалог. Диалектика.

4. Модерни методи. Феноменология. Херменевтика. Критика.

5. Битие. Битието и нищото. Времето. Причина, случайност, самоизменение.

6. Мит и философия. Природата като космос. Природата като символ.

7. Ренасансово разбиране за природата. Модерни възгледи за природата.

8. Светът на културата – дейностите. Труд. Игра. Исторически свят.

9. Светът на културата – предметите. Предметите. Потребителят. Инструментите. Виртуалната реалност.

10. Бог. Християнска философия. Вяра и разум.

11. Тялото и душата. Физиогномика на тялото. Дух и мисъл.

12. Езикът. Мълчанието. Философията на езика на Л. Витгенщайн.

13. Екзистенцията. Das Man. Екзистенциализмът на Ж. П. Сартър.

14. Комуналният човек. Единството на Аз-а. Първобитна, манастирска, военна общност.

15. Човекът – индивидуалист. Човекът и обществото. Индивидуализъм. Космополитизъм.

16. Софистът и скептикът. Методите на софистите и скептиците и проявлението им в съвременността.

17. Теоретикът. Наука и философия.

18. Мистикът и романтикът. Мистицизмът като сливане с Бога. Характер на филосфията на романтизма.

19. Прагматикът. Философски измерения на прагматизма.

20. История на философията. Историческото развитие на философията през трите периода – Античност, Средновековие, Ново време.

Учебник: Философия за 11 клас – задължителна подготовка. Издателство «Анубис». Автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев.

Електронна версия на учебника http://znam.bg/zmonres/edu/filosofia/

Страница Философия в училище https://www.facebook.com/philosophybg/

Сайт със цитати от философи https://quotationsfromphilosophers.wordpress.com/


top


ФИЛОСОФИЯ 11 КЛАС ЗИП

1. Тема: Проблемът за битието

Античност

1.1 Битието – стихията.Талес.Милетска школа

1.2 Огънят – логос.Хераклит

1.3 Битието – число.Питагор

1.4 Битието мисъл.Парменид.Елеати

1.5 Идеите и нещата.Платон

1.6 Форма и материя.Телеологията.Аристотел

Средновековие. Схоластическа философия

1.7 Битието на Бога.Св.Тома Аквински

Ренесанс

1.8 Ученото незнание.Н.Кузански

Ново време

1.9 Човешкото битие.Облогът.Паскал

1.10 Субстанция и атрибути.Спиноза

2. Тема: Диалогът на познанието – основни теории за истинност

Рационализъм

2.1 Разумът.Рене Декарт

Емпиризъм

2.2 Опитът.Джон Лок

Немски идеализъм

2.3 Разумната самостоятелност като идеал на Просвещението.Имануел Кант

2.4 Философската система.Диалектика.Г.Ф.Хегел

3. Тема:Смисъл на историята

3.1 Основни философски схващания за историческото развитие

3.2 Събития и интерпретации.Робин Колингууд

3.3 Има ли край историята – действителност или утопия?Бердяев,Фукуяма

4.Тема:Смисълът на живота

4.1 Историческо развитие на възгледите за жизнения смисъл


top

ФИЛОСОФИЯ 12 КЛАС - ЗИП


1. Светът на религията - същност на понятието, компоненти на религията

2.Типологии на религиита. Монотеистични и политеистични религии. Откровени и естествени религии. Световни и национални религии

3.С какво започва религията. Мит и религия. Митът като светоглед и културен феномен. Основни групи митове: теогонични, космогонични, антропогонични, митове за възраждащ се бог, соларни митове

4. Предрелигиозни вярвания и представи. Анимизъм, тотемизъм, магизъм, фетишизъм

5. Религията на Древния Египет. Типологични особености. Митологични представи, теологични възгледи, култове.

6. Религията на Месопотамия. Боговете. Особености на религиозното служене.

7. Религията на Древна Гърция. Минойската религия. Микенската религия. Омировата религия. Архаичен период. Класически период. Теогония.

8. Религията на Древна Гърция. Пантеон на боговете. Дванадесетте олимпийски божества. Особености на култовите практики. Езическите послания на античната гръцка религия.

9. Религията на Древен Рим. Пантеон на боговете. Особености на култа.

10. Индуизъм. Типологични особености. Ведически период на индийската религия. Теологични възгледи. Пантеон.

11. Брахмански период на индийската религия. Религиозни идеи в Упанишадите. Кастово разделение. Духовни възрасти на брахмана. Йога - система от духовно-практически действия.

12. Индуизмът - народна и национална религия. Бхагавадгита - религиозната книга на индусите. Боговете. Циклите на времето. Брахма - Вишну - Шива.. Всекидневно богослужене.

13. Юдаизъм. Типологични особености. Свещените книги. Скрижалите на закона. Религиозна практика и традиции, празници и ритуали.

14. Даоизъм. Лао Дзъ

15. Конфуцианство. Конфуций. Канонични книги. Култът към прадедите. Благородният мъж.

16. Будизъм. Възникване и основни принципи на будизма.Учението на Буда.

17.Направления и форми на будизма. Тхеравада. Махаяна. Ваджраяна. Дзен-будизъм.

18. Християнство. Същност и извори на християнството. Образът на Иисус Христос. Свещено Писание, Свещено Предание.

19. Мистичният реализъм на Православието. Духовният живот в православната църква. Светите тайнства.

20. Облик на католицизма и принципи на католическата вяра.

21. Протестанство. Общи принципи на протестанството. Форми на протестанството. Разпространение.

22. Ислям. Принципи на вярата и религиозен закон. Пророк Мохамед. Коранът. Норми на религиозен живот в исляма. Направления в исляма.

Учебник: Световни религии Философия - профилирана подготовка за 12 клас на издателство „Просвета” автор: Ели Сярова
http://isis.hit.bg/rel.htm само за четене в интернет

Учебни сайтове:
www.religiology.org
www.mythology.tribak2007.com

Можете да ползвате статии от Уикипедия, свързани с темите.
Програмата е изготвена от Училищна изпитна комисия по философия


top


СВЯТ И ЛИЧНОСТ - 12 клас - ЗП

1. Що е проект?

2. Структура на проекта.

3. Анализ на проблемната ситуация.

4. Анализ на стратегиите.

5. Рамка на проекта.

6. Формулиране и разработване на проект.

7. Избор на тема.

8. Избор на екип и роля на координатора.

9. Цели на проекта.

10. Очаквани резултати.

11. Дейности и срокове.

12. Идеи за постигането на целите.

13. Бюджет на проекта.

14. Успеваемост на проекта.

15. Цялостен анализ на проекта.

16. Най-често срещани грешки при проектиране.

17. Що е Глобализация?

18. Що е Регионализъм?

19. Що е Религиозен фундаментализъм?

20. Що е Балканизъм?

21. Малцинства.

22. Национална идентичност и национално достойнство.

23. Символи на ЕС.

24. Интеграция на България в ЕС.

25. Основни фондове,достъпни за България.

26. Европейски парламент.

27. Съвет на министрите.

28. Европейска Централна банка.

29. Икономически и паричен съюз.

30. Осн.белези на валутния борд.

31. Граждански протести и инициативи.

32. Правата на човека.

    На изпит по "Свят и личност" ученикът се явява с предварително изготвен проект -
разпечатан и подвързан и саморъчно подписан от ученика.
Обемът на представения проект - минимум 10 странци.

Модел за изготвяне на проект          "Тема на проекта"

   Изготвен от: …………………….

   …………………клас


1. Резюме – предмет на проекта – кратко описание

2. Идея – основен замисъл на проекта

3. Мотивация за избраната тема на проект - към кого е насочен проекта, оценка на значимостта на избраната тема и възможност за реализация

4. Цел – очаквани резултати от реализацията на проекта

5. Продължителност на осъществяването на проекта – времетраене, начало и край

6. Участници в проекта - имената на всички и тяхната роля в организацията на проекта

7. Резензенти/поръчители/ - обикновена рацанзията е 1-2 страници

8. Целеви групи

9. Очаквани резултати - описват се основните и допълнителни резултати от проекта. Особено важно е да се посочи каква ще е трайността на резултатите във времето - дали проектът ще има устойчив ефект

10. Бюджет - обща сума, каква част от нея е налична и източници за останалата част от финансирането, как ще се изразходват средствата/по какви пера/, как средствата ще се разпределят по различните етапи при реализацията на проекта

11. Съдържание и организация на проекта:

     - Конкретни отговорности на всеки участник в проекта

     - Етапи и съдържание на отделните дейности за осъществяване на проекта

     - Крайни продукти на проекта

     - Популяризиране на проекта

8. Цялостен анализ на проекта - възможности за успеха на проекта, очаквани проблеми и рискове при осъществяването му.top


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


БИОЛОГИЯ 8 КЛАС ЗП


1 . Тип хордови животни – обща характеристика

2 . Надклас Риби – характеристика и многообразие

3 . Клас земноводни - характеристика и многообразие

4 . Клас влечуги - характеристика и многообразие

5 . Клас птици - характеристика и многообразие

6 . Клас бозайници - характеристика и многообразие

7 . Човекът – представител на Клас бозайници

8 . Структурни равнища на организация на човешкото тяло

9 . Клетъчен строеж на човешкия организъм

10 . Тъкани – видове и функции

11 . Опорно – двигателна система – устройство , здравни познания и хигиена

12 . Сърдечно – съдова система – устройство , здравни познания и хигиена

13 . Храносмилателна система – устройство , здравни познания и хигиена

14 . Отделителна система - устройство , здравни познания и хигиена

15 . Дихателна система - устройство , здравни познания и хигиена

16 . Полова система - устройство , здравни познания и хигиена

17 . Нервна система - устройство , здравни познания и хигиена

18 . Сетивни системи – устройство и функции

19 . Ендокринна система - устройство и функции

20 . Единство на организмите и средата


top


БИОЛОГИЯ 9 КЛАС ЗП


1.Среди за живот. Екологични фактори.

2.Светлината като екологичен фактор.

3.Водата като екологичен фактор.

4.Почвата като екологичен фактор.

5.Въздухът като екологичен фактор.

6.Биоценоза, хранителни взаймоотношения в биоценозата

7.Екосистеми - структура ипродуктивност.

8.Популация - видове, свойства, структура.

9.Химичен състав на клетката - неорганични вещества, въглехидрати, липиди.

10.Белтъци - структура и свойства.

11.Ензими.

12.Нуклеинови киселини - ДНК и РНК.

13.Устройство на еукариотната клетка.

14.Рибозоми - устройство, функции.

15.Митохондрии - устройство И функции.

16.Хромозоми.

17.Ядро.

18.Други цитоплазмени органели.

19.Роля на АТФ в енергетиката на клетката.

20.Фотосинтеза, биохимизъм.

21.Цикъл на Кребс.

22.Биологично окисление. Окислително фосфолиране.top


БИОЛОГИЯ 10 КЛАС ЗП


1.Монохибридно кръстосване.

2.Дихибридно, полихибридно кръстосване.

3.Взаймодействие между гени.

4.Генетика на пола.

5.Скачени гени. Кросинговър.

6.Модификационна изменчивост.

7.Мутации - видове.

8.Хомеостаза.

9.Имунологични особености на хомеостаза.

10.Произход на живота.

11.Теория на Дарвин за еволюцията.

12.Доказателства за еволюцията - палеонтологични.

13.Анатомични и ембриологични доказателства.

14.Физиологични доказателства, молекулярни доказателства.

15.Микроеволюция.

16.Макроеволюция.

17.Произход и еволюция на човека.

18.Движещи сили на антропогенезата


top


БИОЛОГИЯ 11 КЛАС - ЗИП


1 . Химичен състав на живата материя

2 . Роля на водата . Биологични буферни системи

3 . Белтъци , структура и свойства . Алфа – аминокиселини . Въглехидрати – структура и свойства

4 . Нуклеинови киселини – структура , видове и биологични функции

5 . Надмолекулни комплекси – клетъчни органели . Ядро

6 . Доклетъчни форми на живот – вируси , бактериофаги и рикетсии . Патологично въздействие върху растения, животни и човек

7 . Клетъчна организация на живата материя . Клетка , клетъчна теория

8 . Енергийно осигуряване на клетката – роля на митохондрии , Цикъл на Кребс , АТФ – основен енергоносител

9 . Тъкани . Видове тъкани . Ръководна роля на нервна тъкан

10 . Хуморална регулация . Имунитет

11 . Наркотици . Инсулт и инфаркт – първа помощ

12 . Органи и системи при човек – храносмилателна , отделителна , дихателна , кръвоносна , полова ,нервна . Хигиена и здравни познания на системите при човек


top


БИОЛОГИЯ 12 КЛАС - ЗИП


1.Хипотези за биохимичния произход на живота

2.Хипотези за възникване на праклетка

3.Еволюция на клетката

4.Развитие на организмите през различни геологични времена

5.Теория на Дарвин за еволюцията

6.Борба за съществуване

7.Естествен отбор

8.Популацията - елементарна еволюционна единица

9.Елементарен еволюционен материал

10.Елементарно еволюционно явление

11.Генофонд. Генна и генотипна чистота

12.Закон на Харди - Вайнберг

13.Дрейф на гените

14.Генетичен товар и поток на гените

15.Елементарни еволюционни фактори

16.Форми на естествен отбор

17.Вид, критерии на вида

18.Видообразуване


top


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


ФИЗИКА 8 КЛАС ЗП


1. Механично движение. Относителност на движението. Средна скорост.

2. Равнопроменливо движение. Моментна скорост. Ускорение.

3. Закони за скоростта и пътя при праволинейни равнопроменливи движения.

4. Инерция. Първи принцип на механиката. Сили. Събиране на сили с еднакви и противоположни посоки. Сила на тежестта, тегло и реакция на опората.

5. Инертност и маса. Втори принцип на механиката.

6.Трети принцип на механиката. Сила на триене. Реактивно движение.

7. Механична работа и мощност на сила.

8. Механична енергия. Закон за запазване на механичната енергия.

9. Равновесие на телата.Видове равновесия: устойчиво, неустойчиво, безразлично.Равновесие на тяло върху опора.

10. Прости механизми: лост, макари, наклонена равнина.Условия за равновесие. Златно правила на механиката.

11.Общи свойства на течности и газове.Закон на Паскал. Хидравлични машини.

12. Хидростатично налягане. Скачени съдове. Приложение на скачените съдове.

13. Закон на Архимед. Плаване на телата.Условия за плаване на телата.

14. Топлинно движение.Вътрешна енергия.

15. Термодинамични параметри. Температура и термометри.

16.Топлообмен. Количество топлина. Специфичен топлинен капацитет.

17.Закон за запазване на енергия при топлинни процеси. Първи принцип на термодинамиката.

18. Идеален газ. Уравнение на състоянието на идеален газ. Работа на идеален газ при изменение на обема му.

19. Изотермен процес. Закон по Бойл-Мариот.

20. Изохорен процес. Закон на Шарл.

21. Изобарен процес. Закон на Гей-Люсак.

22. Изпарения, кипене и втечняване.

23. Топене и втвърдяване.

24. Топлинни машини. Коефициент на полезно действие.Топлинни машини и околната среда.


top

ФИЗИКА 9 КЛАС ЗП


1 .Електричен заряд. Закон на Кулон

2. Електрично поле. Интензитет.

3. Потенциал на електростатичното поле. Напрежение.

4. Проводници в електростатично поле.

5. Диалектрици в електричното поле.

6. Електричен ток. Закон на Ом за част от веригата.

7. Свързаване на резистори. Еквивалентно съпротивление.

8. Работа и мощност на електрическия ток. Закон на Джаул-Ленц.

9. Електродвижещо напрежение. Закон на Ом за цялата верига.

10. Ток в метали. Свърхпроводимост

11. Ток в собствени и примесени полупроводници.

12. Ток в електролити. Закон на Фарадей за електролизата.

13.Ток в газове. Несамостоятелен и самостоятелен разряд.

14. Постоянни магнити. Взаимодействие между проводници, по които тече ток. Магнитно поле.

15. Закон на Ампер. Магнитна индукция.

16. Хармонично трептене.Пружинно махало.

17. Математично махало. Връщаща сила.

18. Енергия на хармоничното трептене. Затихващи трептения.

19. Свободни и принудени трептения. Резонанс.

20. Механични вълни. Видове.

21. Хармонични вълни. Основни характеристики.

22. Интерференция на вълните.

23. Отражение на вълните. Бягащи и стоящи вълни.

24. Звук. Разпространение в различни среди.

25. Ултразвук и инфразвук. Сеизмични вълни.


top

ФИЗИКА 10 КЛАС ЗП


1. Разпространение за светлината във вакуум и дадена среда.

2. Оптични явления на rpаницата на две среди. Пълно вътрешно отражение.

3. Спектьр на видимата светлина. Дисперсия.

4. Интерференция на светлината. Приложение

5. Дифракция на светлината. Дифракционна решетка.

6. Видове спектри. Спектрални уреди.

7 .Топлинно излъчване. Абсолютно черно тяло.

8. Луминисценция. Приложение.

9. Лазерно излъчване - свойства. Приложение.

10. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи. Свойства и приложения.

11. Външен фотоефект. Хипотеза на Планк и уравнение на Айнщайн за обяснение на фотоефекта.

12. Вълнови свойства на частиците.

13. Планетарен модел на атома. Постулати на Бор.

14. Спектьр на водородния атом. Обяснение на спектралните серии.

15. Строеж и свойства на атомното ядро.

16. Естествена радиоактивност. Биологични ефекти.

17. Ядрени реакции. Ядрен синтез.

18. Вътрешен строеж на звездите. Еволюция на звездите. Краен стадий на еволюцията на звездите.

19. Млечният път - нашата Галактика. Закон на Хъбл.

20. Минало и бъдеще на Вселената.


top

ФИЗИКА 11 КЛАС ЗИП


1.Спектър на водородниа атом.

2.Квантов атомен модел на Бор.

3. Атомни спектри. Лазери. Приложение на лазерите.

4. Строеж и свойства на атомното ядро.

5. Радиоактивност. Закон за радиоактивното разпадане.

6. Деление на урана. Ядрени реактори.

7. Термоядрен синтез.

8. Елементарни частици. Фундаментални частици.

9. Взаимодействия и реакции между елементарните частици.

10. Вътрешен строеж на звездите. Еволюция на зведите.

11 Светът на галактите.

12. Минало и бъдеще на Вселената.

13 .Фундаментални взаимодействия в природата.


top

ФИЗИКА 12 КЛАС ЗИП


1. Вселената и нейните мащаби. Космични обекти. Строеж на Вселената.

2. Астрономията като наука. Връзка на астрономията с другите науки.

3. Уреди и методи на астрономията.

4. Съзвездия. Видим блясък и видима звездна величина.

5. Небесна сфера.Екваториална координатна система.

6. Време и календар.

7. Слънце: строеж, атмосфера, активност

8. Планети от земната група: Меркурий, Венера, Марс.

9. Планети гиганти: Юпитер и Сатурн.

10. Крайни планети в Слънчевата система: Уран, Нептун.

11. Малки тела в Слънчевата система: астероиди, метеори, метеорити, комети.

12. Спектър и температура на звездите: спектрална класификация; физична интерпретация на спектралната класификация.

13. Диаграма спектър-светимост. Еволюция на звездите.

14. Звездите в края на живота си: бели джуджета, неутронни звезди, черни дупки.

15. Млечният път: форма, размери, междузвездна среда, въртене, типове населения.

16. Минало и бъдеще на Вселената: теория на горещата Вселена; начало на Вселената; развитие.

17. Живот и разум във Вселената: хипотези; проблемът за палеоконтакта, НЛО.


topХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


ХИМИЯ 8 КЛАС ЗП


1.ІІ А група - прости вещества

2.Калциев оксид и калциев хидроксид

3.Алуминий

4.Съединения на алуминия

5.ІV А група - прости вещества. Сяра

6.Оксиди на сярата

7.Сярна киселина

8.Водни разтвори на киселини, основи и соли

9.Активност на металите

10.Ред на относителна активност на металите

11.Въглеводороди. Алкани

12.Ненаситени въглеводороди

13.Горива

14.Кислородосъдържащи органични вещества

15.Органични киселини. Оцетна киселина

16.Полимери. Пластмаси.

17.Влакна

18.Въглехидрати

19.Белтъци

20.Мазнини


top


ХИМИЯ 9 КЛАС ЗП


1.Строеж на атома. Атомно ядро.

2.Строеж на електронната обвивка на атома.

3.Строеж на атома и периодичната система.

4.Химична връзка. Ковалентна връзка.

5.Йонна химична връзка. Метална връзка.

6.Валентност и степен на окисление.

7.Обща характеристика на елементите от V група

8.Азот. Азотни оксиди.

9.Азотна киселина.Нитрати.

10.Амоняк.Амониеви соли.

11.Обща характеристика на елементите от IV група.

12.Въглерод. Въглеродни оксиди.

13.Въглеродна киселина. Карбонати.

14.Структурна теория.

15.Наситени въглеводороди. Метан.

16.Алкани.

17.Ненаситени въглеводороди. Етен ( етилен).

18.Алкени.

19.Алкини.

20.Хидроксилни производни на въглеводородите. Етанол.

21.Многовалентни алкохоли. (Полиоли - гликол и глицерол).

22.Карбонилни производни на въглеводородите. Алканали.

23.Алканони.

24.Карбоксилни киселини. Оцетна (етанова) киселина.

25.Мазнини.


top

ХИМИЯ ЗИП - 9 клас


1.Изменение на свойствата на химичните елементи и съединенията им по периодична система.

2.Донорно-акцепторен механизъм за образуване на ковалентна връзка.

3.Водородна връзка. Междумолекулни взаимодействия.

4.Кристално и аморфно състояние на твърдите вещества. Видове кристална решетка.

5.Течно състояние на вещетвата.

6.Газообразно и плазмено състояние на веществата.

7.Кръговрат на азота в природата.

8.Кръговрат на въглерода в природата.

9.Халогенопроизводни на алканите.

10.Природни източници на въглеводороди.

11.Нефт и опазване на околната среда.

12.Физиологично действие на етанола.

13.Бензен

14.Фенол.

15.Анилин.

16.Сапуни и синтетични миещи вещества.

17.Глюкоза.Монозахариди.

18.Захароза. Дизахариди. Полизахариди.

19.Белтъци.

20.Пластмаси.

21.Химични влакна.


top


ХИМИЯ 10 КЛАС ЗП


1.Химични процеси. Термохимия.

2.Закономерности в термохимията.

3.Скорост на химичните реакции.

4.Катализа.

5.Химично равновесие.

6.Влияние върху химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие Браун.

7.Разтвори. Истински разтвори.

8.Видове разтвори. Разтворимост.

9.Свойства на разтворите.

10.Разтвори на елекролити.

11.Киселини, основи и соли.

12.Реакции между водни разтвори на електролити.

13.0кислително-редукционни процеси.

14.Електролиза.

15.Метали от големите периоди. Химични елементи от вторичните подгрупи на периодичната система.

16.0лово и неговите съединения.

17.Цинк и съединенията му.

18.Мед и съединенията й.

19.Сребро и съединенията му.

20.Желязо и съединенията му.


top


ХИМИЯ ЗИП - 10 клас


1. Класификация на химичните процеси.

2.Горива . Алтернативни източници на горива.

3. Термохимични изчисления.

4. Скорост на химичните реакции.

5. Каталитично действие на ензимите върху реакциите в човешкия организъм.

6. Химично равновесие.

7. Сорбция.

8. Хомогенни и хетерогенни системи.Разтвори.

9. Концентрация на разтворите.

10. Колоидни разтвори.

11. Електролити.

12. Йоннообменни процеси.

13. Хидролиза.

14. Окислително – редукционни процеси.

15. Галванични елементи и електролиза – приложение.

16. Устройство , действие и зареждане на оловните акумулатори.

17. Методи за производство на цинк . Приложение на цинка.

18. Сплави на медта.

19. Методи за предпазване на желязото от корозия.


topХИМИЯ ЗИП - 11 клас


1. Атомно ядро.

2. Електроните в атома.

3. Строеж на електронната обвивка.

4. Строежът на атома и периодичната система.

5. Природа на химичните връзки. Видове химични връзки. Химична връзка и строеж на веществото.

6. Обща характеристика на химичните елементи, според мястото им в периодичната ситема.

7. Азотна и въглеродна група.

8 .Метали от 4, 5 и6 период.

9. Прости вещества на химичните елементи.

10. Водородни съединения.

11. Оксиди.

12. Хидроксиди.

13. Оксокиселини( кислородосъдържащи киселини ).

14. Соли.


topХИМИЯ ЗИП - 12 клас


1. Структурна теория.

2. Въглеводороди. Алкани.

3. Алкени.

4. Алкини.

5. Арени.

6. Хидроксилни производни на въглеводородите. Алкохоли.

7. Феноли.

8. Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди.

9. Кетони.

10. Карбоксилни киселини.

11 . Мазнини и сапун.

12. Въглехидрати – монозахариди, дизахариди и полизахариди.

13. Аминокиселини. Белтъчни вещества.

14. Наркотични вещества.

15. Полимери, пластмаси и химични влакна.


top


УЧЕБНИЦИ


top

УЧЕБНИЦИ ЗА 8 КЛАС


Български език - „Просвета София” Т. Ангелова и колектив

Литература - „Просвета София” Адр. Дамянова и колектив

Ангийски език - „Летера” ООД Л. Грозданова и др.

Математика- изд. "Архимед" Паскалеви

Информационни технологии - "Нова звезда" Ив. Иванов

История и цивилизация - изд. "Анубис", Хр. Матанов, Г. Рангелова

География и икономика - изд. "Анубис" А. Попов, Ж. Желев

Биология - „Анубис” М. Шишньова

Физика и астрономия - изд."Анубис",Хр. Цеков и колектив

Химия - изд. "Педагог" М. ПавловаУЧЕБНИЦИ ЗА 9 КЛАС


Литература - изд."Анубис", Б.Богданов

Българки език - „Просвета София” Т. Ангелова и колектив

Английски език „-Headway”- Elementary, Workbook „Пиърсън- Лонгман”

Руски език - Контакт" 1 - изд. "Лодос", Лесневски

Математика - изд. "Архимед" Паскалеви

Информатика - „Нова звезда” Ив. Иванов

История и цивилизации - изд. "Просвета" Ан. Пантев, Б. Гаврилов

География и икономика ЗП- „Анубис” С. Карастоянов и др. С. 2012 г.

География и икономика ЗИП- „Просвета” Н. Димов и др. С. 2012 г.

Психология и логика - изд."Нова звезда" Иван Игов и колектив

Биология и здравно образование - „Просвета” П. Ангелов

Физика и астрономия - Д. Мърваков, изд. "Прозорец -Труд-Просвета"

Химия и опазване на околната среда -СД „Педагог 6” М. Павлова и колективУЧЕБНИЦИ ЗА 10 КЛАС


Български език- изд."Анубис

Литература - ИК „Кръгозор” С. Хаджикосев и колектив

Английски език „Headway”- Pre-intermediate, Workbook „Пиърсън- Лонгман”

Руски език - "Контакт - изд. "Лодос", Лесневски

Математика - изд. "Архимед", Здр. Паскалева, Г. Паскалев

Информационни технологии за 9 и 10 клас - изд."Нова звезда", Ив Иванов

История и цивилизации ЗП и ЗИП- изд."Д. Убенов", К. Грозев

География и икономика ЗП- „Анубис” П. Петров и др. С. 2012 г.

География и икономика ЗИП- „Булвест 2000” Р. Пенин и др. С. 2012 г.

Етика и право - Ив. Колев, изд. "Анубис"

Биология и здравно образование - изд. "Просвета", П. Попов

Физика и астрономия - изд. "Просвета", изд."Труд", изд. "Прозорец" Д. Мърваков и колектив

Химия и опазване на околната среда - М.Павлова, изд. "Педагог 6"УЧЕБНИЦИ ЗА 11 КЛАС


Български език - изд. "Просвета", Т .Ангелова

Литература - „Анубис” В. Стефанов, Ал. Панов, „Просвета- София” - И. Пелева и колектив

Английски език - „Headway”- Pre-intermediate, Workbook „Пиърсън- Лонгман”

Руски език - "Контакт" 3, В. Лесневски

Математика - изд. "Архимед", Здр. Паскалева, Г. Паскалев

Информационни технологии за 9 и 10 клас изд."Нова звезда", С.Кънчева

История и цивилизации - изд. "Просвета" - В. Гюзелев и колектив

География и икономика ЗП- „Анубис” П. Петров и др. С. 2012 г.

География и икономика ЗИП- „Просвета” Н. Димов и др. С. 2012 г.

Философия - Ив. Колев, изд. "Анубис"

Биология и здравно образование - изд. "Просвета", Н. Цанова

Физика и астрономия - Хр. Попов, изд. "Просвета"

Химия и опазване на околната среда - Г. Близнаков, изд. "Просвета"УЧЕБНИЦИ ЗА 12 КЛАС


Български език - изд. "Д-р Иван Богоров", Т. Бояджиев

Литература - изд. „Анубис”, В.Стефанов, АЛ.Панов

Английски език - „Headway”- Pre-intermediate, Workbook „Пиърсън- Лонгман”

Руски език - Деловое общение на русском языке. Книга 1,2,3,4

Математика - изд. "Просвета", З. Запрянов

История и цивилизации - изд. "Просвета", А. Кертин, М. Йовевска

География и икономика - „Просвета” Н. Димов и др. С. 2013 г.

Философия /световни религии/ - изд. "Просвета", Е. Сярова

Свят и личност - изд. "Просвета", М. Грекова и колектив

Биология и здравно образование - изд. "Просвета", Г. Марков

Физика и астрономия - изд. "Просвета", Хр. Попов и колектив

Химия и опазване на околната среда – «Булвест 2000» М. Кирилов


top