ІV СМЕННО - ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
гр. София, р-н Оборище, ул."Д у н а в" 30,
тел: 983-37-97  e-mail:ve4erna4@abv.bg
сградата е паметник на културата, строена в началото на 20 век като гимназиален девически пансион с дарение от княгиня Евдокия