Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

  в IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"