връзка

ИЗПИТНИ СЕСИИ


Януарска изпитна сесия
за ученици от самостоятелна форма на обучение
График на изпитите за осми клас


ПРЕДМЕТ  ДАТА   ЧАС 
Бълг. език и литература 25.01.18 г. 17.30 ч
Английски език 26.01.18 г. 17.30 ч
История и цивилизация 29.01.18 г. 17.30 ч
География и икономика 30.01.18 г. 17.30 ч
Философия 31.01.18 г. 17.30 ч

График на изпитите за седми, девети, десети, единадесети и дванадесети клас


ПРЕДМЕТ  ДАТА   ЧАС 
Бълг. език и литература 17.01.18 г. 14.00 ч
Английски език 18.01.18 г. 14.00 ч
Руски език 19.01.18 г. 14.00 ч
Математика 22.01.18 г. 14.00 ч
Информатиka и Информ. технологии 23.01.18 г. 14.00 ч
История и цивилизация 24.01.18 г. 14.00 ч
География и икономика 25.01.18 г. 14.00 ч
Психология и логика, Етика и право 26.01.18 г. 14.00 ч
Философия 26.01.18 г. 14.00 ч
Свят и личност 30.01.18 г. 14.00 ч
Биология и здравно образование 29.01.18 г. 14.00 ч
Физика и астрономия 30.01.18 г. 14.00 ч
Химия и опазване на околната среда 31.01.18 г. 14.00 ч4 ВЕЧЕРНА