връзка

ИЗПИТНИ СЕСИИ


Поправителна изпитна сесия август/септември за учебната 2017/2018 година
за ученици от всички форми на обучениеПРЕДМЕТ  ДАТА   ЧАС 
Български език и литература 03.09.18 г. 09.00 ч.
Английски език 04.09.18 г. 09.00 ч.
Руски език 04.09.18 г. 09.00 ч.
Математика 05.09.18 г. 09.00 ч.
Информатиka и Информационни технологии 31.08.18 г. 09.00 ч.
История и цивилизация 30.08.18 г. 09.00 ч.
География и икономика 10.09.18 г. 09.00 ч.
Психология и логика, Етика и право 07.09.18 г. 09.00 ч.
Философия 07.09.18 г. 09.00 ч
Свят и личност 10.09.18 г. 09.00 ч.
Биология и здравно образование 11.09.18 г. 09.00 ч.
Физика и астрономия 13.09.18 г. 09.00 ч.
Химия и опазване на околната среда 12.09.18 г. 09.00 ч.
Технологии и предприемачество 10.09.18 г. 09.00 ч.4 ВЕЧЕРНА