връзка

ИЗПИТНИ СЕСИИ


Май/юни - изпитна сесия за ученици от самостоятелна форма на обучениеВНИМАНИЕ: ЗУЧ - задължителни учебни часове
и ИУЧ - избираеми учебни часове имат седми, осми и девети клас,
ЗП - задължителна подготовка
и ЗИП - задължителноизбираема подготовка
имат десети, единадесети и дванадесети клас.
Всеки ученик се явява на изпити от учебния план за съответния клас на изпити,
които не е положил на януарска изпитна сесияПРЕДМЕТ  ДАТА   ЧАС 
Български език и литература
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл
ЗП - 10, 11 и 12 кл
28.05.19 г. 13.00 ч.
Български език и литература
ИУЧ - 7, 8, 9 кл
ЗИП - 10, 11 и 12 кл
29.05.19 г. 13.00 ч.
Английски език
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл,
ЗП - 10 кл
30.05.19 г. 13.00 ч.
Английски език
ИУЧ - 8, 9 кл, ЗИП 10, 11 и 12 клас
31.05.19 г. 13.00 ч.
Руски език
ЗП - 10 кл
06.06.19 г. 13.00 ч.
Руски език
ЗИП - 11 и 12 кл
30.05.19 г. 13.00 ч.
Математика
ЗУЧ - 7, 8 и 9 кл,
ЗП - 10 кл, 11 кл.
03.06.19 г. 13.00 ч.
Математика
ИУЧ - 9 кл
17.06.19 г. 13.00 ч.
Информационни технологии
ЗУЧ - 7, 8 и 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл, ЗИП - 12 кл
04.06.19 г. 13.00 ч.
Информационни технологии
ЗИП - 11 кл
12.06.19 г. 13.00 ч.
История и цивилизация
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл
05.06.19 г. 13.00 ч.
История и цивилизация
ИУЧ - 7 и 9 кл,
ЗИП - 11 и 12 кл
06.06.19 г. 13.00 ч.
География и икономика
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл,
ЗП - 10 и 11 кл
07.06.19 г. 13.00 ч.
География и икономика
ЗИП - 11 и 12 кл
17.06.19 г. 13.00 ч.
Етика и право
ЗП - 10 кл
14.06.19 г. 13.00 ч
Философия
ЗУЧ - 8, 9 кл,
ЗП - 11 кл
14.06.19 г. 13.00 ч
Философия
ЗИП - 11 и 12 кл
10.06.19 г. 13.00 ч
Свят и личност ЗП - 12 клас 12.06.19 г. 13.00 ч.
Биология и здравно образование
ЗУЧ - 7, 8 и 9 кл,
ЗП - 10 кл
10.06.19 г. 13.00 ч.
Биология и здравно образование
ЗИП - 10, 11 и 12 кл
11.06.19 г. 13.00 ч.
Физика и астрономия
ЗУЧ - 7, 8 и 9 кл,
ЗП - 10 кл
12.06.19 г. 13.00 ч.
Химия и опазване на околната среда
ЗУЧ - 7, 8 и 9 кл,
ЗП - 10 кл, ЗИП - 11 и 12 кл
13.06.19 г. 13.00 ч.
Технологии и предприемачество
ЗУЧ - 7, 8, 9 кл
11.06.19 г. 13.00 ч.4 ВЕЧЕРНА