връзка

ИЗПИТНИ СЕСИИ


Изпитна сесия май-юни
за ученици от самостоятелна форма на обучение
- за 7, 9, 10, 11 и 12 клас -задължителна подготовка /ЗП/ и задължителноизбираема подготовка /ЗИП/
- за 8 клас -задължителни учебни часове /ЗУЧ/ и избираеми учебни часове/ИУЧ/ПРЕДМЕТ  ДАТА   ЧАС 
Бълг. език и литература ЗП и ЗУЧ 28.05.18 г. 13.00 ч
Бълг. език и литература ЗИП и ИУЧ 29.05.18 г. 13.00 ч
Английски език ЗП и ЗУЧ 30.05.18 г. 13.00 ч
Английски език ЗИП и ИУЧ 31.05.18 г. 13.00 ч
Руски език ЗП и ЗИП 01.06.18 г. 13.00 ч
Математика ЗП и ЗУЧ 04.06.18 г. 13.00 ч
Информатиka ЗП и Информ. технологии ЗП и ЗУЧ 15.06.18 г. 13.00 ч
Информационни технологии ЗИП 18.06.18 г. 13.00 ч
История и цивилизация ЗП и ЗУЧ 05.06.18 г. 13.00 ч
История и цивилизация ЗИП 06.06.18 г. 13.00 ч
География и икономика ЗП и ЗУЧ 07.06.18 г. 13.00 ч
География и икономика ЗИП 08.06.18 г. 13.00 ч
Психология и логика ЗП, Етика и право ЗП 11.06.18 г. 13.00 ч
Философия ЗП и ЗУЧ 11.06.18 г. 13.00 ч
Философия ЗИП 12.06.18 г. 13.00 ч
Свят и личност ЗП 11.06.18 г. 13.00 ч
Биология и здравно образование ЗП и ЗУЧ 13.06.18 г. 13.00 ч
Биология и здравно образование ЗИП 01.06.18 г. 13.00 ч
Физика и астрономия ЗП и ЗУЧ 12.06.18 г. 13.00 ч
Химия и опазване на околната среда ЗП и ЗУЧ и ЗИП 14.06.18 г. 13.00 ч
Технологии и предприемачество ЗУЧ 06.06.18 г. 13.00 ч4 ВЕЧЕРНА