График на консултации

График на консултации на учителите за втори учебен срок през учебната 2022/2023 година

Предмет Преподавател Клас Ден от седмицата/час
Български език и литература Е. Христова    10а  Четвъртък 13:05 ч.
Български език и литература Р. Шопова 11а Четвъртък 12:15 ч.
Български език и литература В. Пенчева 12а
12б
Четвъртък 13:05 ч.
Понеделник 16:30 ч.
Английски език Зл. Ждракова
Ал. Иванова
11а
8 а
Понеделник 13:05 ч.
Понеделник 16:40 ч.
Математика Г. Тодорова
З. Генин
9 а
11б
Петък 13:05 ч.
Понеделник 16:30 ч.
Информационни технологии З. Генин    10а Петък 13:05 ч.
История и цивилизации М. Попов 11б Сряда 16:30 ч.
История и цивилизации А. Гечев 12а
12б
Петък 13:05 ч.
Сряда 16:40 ч.
История и цивилизации К. Маешки Четвъртък 16:30 ч.
География и икономика М. Стоев
К. Маешки
11а
12а
Петък 13:05 ч.
Сряда 13:05 ч.

Философия Н. Гинев 11а Вторник 13:05 ч.
Философия А. Иванов 12а
12б
Вторник 13:55 ч.
Четвъртък 16:00 ч.
 Биология и ЗО Ал. Иванова     8а Вторник 16:00 ч.

Химия и опазване на околната среда Ал. Иванова 10а Четвъртък 13:55 ч.
Физика и астрономия Зоя Костова Вторник 12:15 ч.