График на консултации

График на консултации на учителите за втори учебен срок през учебната 2023/2024 година

Предмет Преподавател Клас Ден от седмицата/час
Български език и литература В. Пенчева     9а Четвъртък 12:15 ч.
Български език и литература     Е. Христова 11а Понеделник 14:30 ч.
Български език и литература Р. Шопова 12в
12а
Вторник 16:30 ч.
Четвъртък 13:45 ч.
Английски език Зл. Ждракова 12б Сряда 16:30 ч.
Математика Г. Тодорова 11а Вторник 12:15 ч.
Информационни технологии З. Генин    9а Понеделник 13:05 ч.
История и цивилизации А. Гечев 12а
12б
Понеделник 13:05 ч.
Четвъртък 16:30 ч.
История и цивилизации Г. Атанасова 10а Четвъртък 13:45 ч.
География и икономика М. Стоев 12а
12в
Сряда 13:05 ч.
Вторник 16:30 ч.
География и икономика М. Попов Четвъртък 16:30 ч.
Философия А. Иванов 11в Четвъртък 16:30 ч.
Философия Н. Гинев   12а
12б
Вторник 13:05 ч.
Сряда 16:30 ч.
Химия и опазване на околната среда Н. Механджиева Четвъртък 16:30 ч.  
Физика и астрономия З. Костова Вторник 16:30 ч.
Биология и здравно образование И. Борисова 10б Вторник 16:30 ч.