График на консултации

График на консултации на учителите за първи учебен срок през учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №3/ 15.09.2022 г.

Предмет Преподавател Клас Ден от седмицата/час
Български език и литература Е. Христова    10а Петък 13:55 ч.
Български език и литература Р. Шопова 11а Вторник 13:05 ч.
Български език и литература В. Пенчева 12а
12б
Сряда 13:55 ч.
Вторник 16:30 ч.
Английски език Зл. Ждракова
Ал. Иванова
11а
8 а
Четвъртък 12:15 ч.
Петък 16:30 ч.
Математика Г. Тодорова

9 а

Петък 13:05 ч.

Математика З. Генин 11б Вторник 16:30 ч.
Информационни технологии З. Генин    10а Понеделник 12:15 ч.
История и цивилизации М. Попов 11б Четвъртък 16:00 ч.
История и цивилизации А. Гечев 12а
12б
Понеделник 13:05 ч.
Сряда 16:30 ч.
История и цивилизации К. Маешки Понеделник 16:30 ч.
География и икономика М. Стоев
К. Маешки
11а
12а
Четвъртък 13:05 ч.
Вторник 13:55 ч.

Философия Н. Гинев 11а Сряда 13:05 ч.
Философия А. Иванов 12а
12б
Четвъртък 13:05 ч.
Сряда 16:30 ч.
 Биология и ЗО Ал. Иванова     8а Четвъртък 16:00 ч.

Химия и опазване на околната среда 10а Четвъртък 13:55 ч.
Физика и астрономия З. Костова Понеделник 13:05 ч.