График на консултации

График на консултации на учителите за втори учебен срок през учебната 2021/2022 година

Предмет Преподавател Клас Ден от седмицата/час
Български език и литература Р. Благоева     9 а Понеделник 13:05 ч.
Български език и литература В. Пенчева 11 б Петък 16:30 ч.
Български език и литература Р. Шопова 12 а
12 б
Сряда 14:00 ч.
Вторник 16:30 ч.
Английски език Зл. Ждракова 10 а Вторник 13:05 ч.
Математика И. Иванова 9 б Петък 16:00 ч.
Информационни технологии З. Генин    10 а Понеделник 13:55 ч.
История и цивилизации М. Попов 11 б Сряда 16:00 ч.
История и цивилизации А. Гечев 12 а
12 б
Четвъртък 12:15 ч.
Петък 16:30 ч.
История и цивилизации К. Маешки 8 а Петък 16:30 ч.
География и икономика М. Стоев 12 а
12 б
Вторник 11:25 ч.
Сряда 16:30 ч.
Философия А. Иванов 11 а Сряда 13:05 ч.
Философия Н. Гинев 12 б
10 а
Вторник 16:30 ч.
Четвъртък 12:15 ч.
Химия и опазване на околната среда
Физика и астрономия

П. Генова

П. Генова
9 а

9 б  
Вторник 13:55 ч.

Понеделник 16:00 ч.