13/03/2019

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ –
сесия май-юни 2023 г.

 

от 06.02.2023 до 21.02.2023 година

Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:

до 17.05.2023 година

 

 

ДЗИ сесия май-юни 2023

Сесия май/юни

Български език и литература

Втори задължителен изпит /предмет от профилирана подготовка изучаван  във  втори гимназиален етап/

 

учебна 2022/23 г.:

19.05.2023 година от 8.30часа

23.05.2023 година от 8.30 часа