13/03/2019

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ –
сесия май-юни 2024 г.

 

от 06.02.2024 до 21.02.2024 година

Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:

до 16.05.2024 година

 

 

ДЗИ сесия май-юни 2024

Сесия май-юни

Български език и литература

Втори задължителен изпит /предмет от профилирана подготовка изучаван  във  втори гимназиален етап/

учебна 2023/2024 г.:

17.05.2024 година от 8.30часа

20.05.2024 година от 8.30 часа