13/03/2019

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ –
сесия август-септемви 2023 г.

 

от 26.06.2023 до 07.07.2023 година

Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:

до 23.08.2023 година

 

 

ДЗИ сесия август-септември 2023

Сесия август/септември

Български език и литература

Втори задължителен изпит /предмет от профилирана подготовка изучаван  във  втори гимназиален етап/

 

учебна 2022/23 г.:

24.08.2023 година от 8.30часа

25.08.2023 година от 8.30 часа