13/03/2019

ДНЕВНО    РАЗПИСАНИЕ
за учебната 2022/2023 година

  • Обучението в училище се осъществява във вечерна форма на обучение в двусменен режим на работа
  • Училището е отворено в работни дни от 7.00 до 22.00 часа
  • Учебните занятия за вечерна форма на обучение започват в 8.00 часа за   I смяна и в 17.30 часа за II  смяна.

І. Разписание на часовете за І смяна за учениците от вечерна

форма на обучение  VІІІ до ХІІ клас  :

  І  час 8:00  –  8:40 ч.
 ІІ час 8:50  –  9:30 ч.
ІІІ час 9:40  – 10:20 ч.
ІV час 10:35 – 11:15 ч.
V час         11:25 – 12:05 ч.
VІ час     12:15 – 12:55 ч.
VІI час     13:05 – 13:45 ч.

ІІ.Разписание на часовете за ІІ смяна за учениците от вечерна

форма на обучение от VІІІ до ХІІ клас:

 І час             17:30  –  18:10 ч.
 ІІ час             18:20  – 19:00 ч.
ІІІ час             19:05 – 19:45 ч.
ІV час             19:50 – 20:30 ч.
V час                     20:35 – 21:15 ч.
VІ час                 21:20 – 22:00 ч.