Други

Справка за успех и хорариум по години

Служебни бележки за:
      – получаване на наследствена пенсия
      – получаване на детски надбавки
      – за отдел „Социално подпомагане“
      – за удостоверяване, че е ученик и посещава учебните занятия
      – за БДЖ