21/08/2016

Телефони за връзка:

тел. 02/ 983-14-87
тел. 02/ 983-37-97

Адрес: София 1000, район Оборище, ул. „Дунав“ № 30

Еmail 1: info-2216309@edu.mon.bg

Еmail 2: ve4erna4@abv.bg