Откриване на учебната 2022/2023 година

За вечерна форма на обучение – 15.09.2022 г. :
Първа смяна – 9.00 часа
Втора смяна – 17.30 час