Провеждане на пробен ДЗИ

На 20.04.2022 г. от 17:30 ч. ще се проведе пробна матура по ПП (История, География и Философия)

На 21.04.2022 г. от 17:30 ч. ще се проведе пробна матура по БЕЛ

Ако не можете да присъствате, моля да се свържете с Вашия класен ръководител.