Проектна дейност

През учебната 2019/2020 година IV Сменно-вечерна гимназия „Отец Паисий“ участва в Проект „Образование за утрешния ден“ – Дейност 6 с обучение на група от 15 ученици. Всички ученици завършиха успешно обучението от 70 учебни часа и получиха сертификати по ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности, съгласно европейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.

Информационна система ОУД: Към системата

Обща информация за проекта: Линк