10 клас: Български език и литература ИУЧ

Български език

 1. Норми на съвременния български книжовен език – правописна, граматична, пунктуационна и лексикална
 2. Публично изказване по граждански проблем
 3. Есе по граждански проблем

Литература

 1. Иван Вазов, „Епопея на забравените“ („Бенковски“)
 2. Иван Вазов, „Паисий“
 3. Иван Вазов, „Елате ни вижте!“
 4. Алеко Константинов, „Разни хора, разни идеали“
 5. Пейо Яворов, „Ще бъдеш в бяло“
 6. Димчо Дебелянов, „Помниш ли, помниш ли…“
 7. Елин Пелин, „Под манастирската лоза“ („Занемелите камбани“)
 8. Гео Милев, „Възвание към българския писател“.
 9. Христо Смирненски, „Ний“
 10. Атанас Далчев, „Стаята“
 11. Йордан Йовков,  „Последна радост“
 12. Никола Вапцаров,  „Песен за човека“