10 клас: История и цивилизация ЗУЧ

1.Древна Тракия-история и култура

2.Формиране на българската държава VII/VIII век

3.Укрепване на българската държава-първата половина на IX век

4.Княз Борис –покръстване,дипломация и утвърждаване делото на св.св. Кирил и Методий

5.Могъщество на българската държава X век

6.Възстановяване на българската държaва при Асеневци XII/XIII век

7.Българите в Османската империя XV/XVI век

8.Възраждането –същност,национални идеи и периодизация

9.Новобългарска просвета и култура

10.Борба за самостоятелна българска църква XIX век

11.Революционно движение –втората половина на XIX век (четническо движение,дейността на Георги Раковски)

12.БРЦК

13.Източната криза 1875-1878 г. и освобождение на България – Сонстефански и Берлински мирени договори

14.Политическо развитие на България (1879-1885)

15.Съединението и неговата защита

16.Модернизация на България при управлението на Стефан Стамболов и Константин Стоилов

17.Българската независимост (1908) и Балканските войни (1912-1913).

18.Участие на България в Първата световна война(1915-1918).Втора национална катастрофа.

19.Криза на демокрацията в междувоенния период

20.България по време на Втората световна война и характер на следвоенния режим

21.Социалистическа България – основни характеристикина на външната и вътрешната политика

22.Демократичният преход в края XX-началото на  XXI век