8 клас: Биология и здравно образование ЗУЧ

1.Равнища на организация на човешкия организъм

2.Тъканно равнище на организация

3.Храносмилателна система.Храна и хранене

4.Храносмилателни органи.Механично и химично смилане на храната.

5.Заболявания на храносмилателната система.Профилактика.

6.Дихателна система.Механизъм на дишането.Заболявания на дихателната система и профилактика.

7.Отделителна система.Механизъм на образуване на урината. Заболявания и профилактика

8.Сърдечносъдова система.Кръв-състав и функции

9.Сърце и кръвоносни съдове.Кръвообращение и лимфообращение.

10.Заболявания и профилактика на сърдечносъдовата система.

11.Опорно-двигателна система .Кости и Скелет

12. Опорно-двигателна система.Скелетни мускули

13.Заболявания и профилактика на опорно-двигателната система.

14.Полова система. Мъжка и женска полова система.

15.Полова система. Заболявания и профилактика на половата система

16.Зародишно развитие при човека,раждане,следзародишно развитие

17 Нервна система.Главен и гръбначен мозък.

18.Психоактивни вещества

19. Ендокринна система.Жлези с външна и вътрешна секреция. Заболявания и профилактика на ендокринната система.

20.Сетивни системи Зрителна сетивна система.Заболявания и профилактика

21. Слухова и равновесна сетивна система.Заболявания и профилактика

22.Вкусова и обонятелна сетивна система

23. Кожа